POVEZANOST SITUACIONE EFIKASNOSTI U KOŠARCI SA PLASMANOM REPREZENACIJA UČESNICA NA EVROPSKOM PRVENSTVU 2017

Predmet ovog istraživanja su standardna situaciona obilježja košarkaških reprezentacija na Evropskom prvenstvu 2017.Na osnovu datog predmeta definisali smo i cilj ovog istraživanja da utvrdimo povezanost situacione efikasnosti u košarci sa ostvarenim plasmanom reprezentacija koje su učestvovale na Evropskom prvenstvu 2017 godine. Uzorak varijabli u ovom istraživanju obuhvata četrnaest varijabli za procjenu situacione efikasnosti u košarci koje je utvrdila Svjetska košarkaška federacija (FIBA). Na osnovu dobijenih rezultata došli smo do zaključaka da reprezentacije učesnice koje imaju bolji ukupni procenat šuta, procenat šuta za dva i tri poena, više ostvarenih skokova i više datih poena prosječno po utakmici u toku Evropskog prvenstva imaju bolji ostvareni plasman na navedenom turniru.

Info o članku

Autori:

Ljubomir Subotić1 Dejan Ćeremidžić2,

Ključne riječi:

evropsko prvenstvo 2017, situaciona efikasnost

UDK:

796.323.3.093

Preuzmite pdf