UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA REDUKCIJU TELESNE MASE KOD DECE UZRASTA OD 10 GODINA

Cilj ovog rada je da se utvrdi stanje uhranjenosti kod dece školskog uzrasta starosti od 10 godina u odnosu na nivo njihove fizičke aktivnosti. Prevalenca prekomerne telesne mase i gojaznosti među decom je u porastu u mnogim zemljama sveta, pa i u Srbiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“, u Srbiji je umereno gojazno i gojazno oko 18% mladih. Kao dva najvažnija uzroka gojaznosti kod dece i adolescenata, smatraju se pogrešan način ishrane i nedovoljna fizička aktivnost. Kako je zdravlje mladih u svakoj zajednici značajno ne samo sa medicinskog gledišta, već i za ekonomsku, socijalnu i demografsku budućnost svake zemlje, to se unapređenju zdravlja mladih kroz zdrav način ishrane i redovnu fizičku aktivnost mora posvetiti posebna pažnja. Rezultati dobijeni ovim istraživanjem dovode do zaključka da je jedna trećina od ispitivanog uzorka dece neodgovarajuće ishranjena, a da čak 20% dece ima prekomernu telesnu masu i gojaznost.

Info o članku

Autori:

Nenad Nikolić,1 Pandurević Milan1

Ključne riječi:

indeks telesne mase, gojaznost, FA, zdravlje mladih.

UDK:

796: 613.25-053.6

Preuzmite pdf