EFEKTI PROGRAMA SPRINTERSKE BRZINE U REDOVNOJ NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA NA NEKE MOTORIČKE I FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

Istraživanje je izvršeno sa ciljem da se utvrde efekti treninga sprinterske brzine na transformaciju motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenika osnovnih škola. Uzorak ispitanika je činilo 54 učenika za osnovno obrazovanje u Kosovskoj Mitrovici, starosti 11 godina ± 6 meseci. Eksperimentalna grupa bila je sastavljena od 27 ispitanika odabranih za trening sprinterske brzine na časovima fizičkog vaspitanja, tri puta nedeljno po 45 min, u trajanju od osam nedelja. Kontrolna grupa je bila sastavljena takođe od 27 ispitanika koji su sa istim fondom časova i u istom vremenskom intervalu, kao i eksperimentalna grupa, pohađali časove redovnog programa fizičkog vaspitanja (tri puta nedeljno po 45 min, u trajanju od osam nedelja). U istraživanju su primenjeni merni instrumenti za procenu dimenzija eksplozivne i repetitivne snage, fleksibilnosti, koordinacije, segmentarne brzine i funkcionalnih sposobnosti. Osnovni cilj istraživanja je bio utvrđivanje uticaja programa rada sprinterske brzine u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod ispitanika eksperimentalne grupe. Dodatni cilj istraživanja je bio utvrđivanje uticaja programskih sadržaja redovne nastave fizičkog na razvoj istih antropoloških obeležja kod kontrolne grupe ispitanika. Rezultati su pokazali da je eksperimentalna grupa ispitanika postigla bolje rezultate u istraživanim prostorima, kao i da je došlo do značajnih efekata treninga sprinterske brzine na finalnom testiranju.

Info o članku

Autori:

Dušan Mićović

Ključne riječi:

fizičko vaspitanje, program sprinterske brzine, motoričke i funkcionalne sposobnosti, učenici osnovnih škola.

UDK:

796.012.13-053.5

Preuzmite pdf