UPOREDNA ANALIZA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA PRIMJENOM EURO FIT BATERIJE TESTOVA

Na uzorku ispitanika od 30 dječaka prvog razreda banjalučke Gimnazije, uzrasta 15 godina +/_ 6 mjeseci, i 28 učenika prvog razreda srednje Tehničke škole u Gradišci primjenjeno je sedam testova iz Euro fit baterije. Cilj ovog istraživanja je da se primjenom Eurofita utvrde razlike u motoričkim sposobnostima učenika prvog razreda, između dvije srednje škole, a u svrhu procjene njihovog trenutnog motoričkog statusa i daljeg programiranja rada na osnovu dobijenih rezultata. Rezultati su pokazali da testovi skok u dalj iz mjesta i trbušnjaci za 30 sekundi najviše diskriminišu rezultati između dvije škole.Takodje se može zaljučiti da su učenici iz Gimnazije u većini testova imali bolje rezultate.

Info o članku

Autori:

Bojan Guzina,1 Milomir Trivun,2 Miloslav Marković3

Ključne riječi:

ucenici, motoričke sposobnosti, Eurofit baterija testova

UDK:

796.012.1:37.011.3-053.5

Preuzmite pdf