KVANTATIVNE PROMJENE ANTROPOLOŠKIH DIMENZIJA POD UTICAJEM MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA KOD SPORTISTA

Morfološka antropometrija je važan za selekciju kandidata za pojedini sport ili disciplinu, praćenje i evaluaciju trenažnog procesa, objektivno ocjenjivanje opšteg razvoja i kontrolu uhranjenosti djece sportista i rekreativaca. Uzorak ispitanika je bio 54 ispitanika srednjih škola u Banja Luci uzrasta 15 godina obuhvaćeni redovnom nastavom fizičkog vaspitanja i dodatnim trenažnim radom za razvoj snage i agilnosti u okviru sportskog društva za fizičku kulturu škole. Svi ispitanici uključeni u eksperiment su bili zdravi što je utvrđeno ljekarskim pregledom prije i poslije eksperimenta. Uzorak varijabli za morfološke sposobnosti činile su dimenzije:cirkularna dimenzionalnost skeleta i mase tijela a to su:srednji obim grudnog koša u cm,obim butine opružene noge u cm,maksimalni obim podkoljenice u cm, masa tijela u gr.Potkožno masno tkivo i to debljina kožnog nabora trbuha u mm,debljina kožnog nabora butine u mm,debljina kožnog nabora potkoljenice u mm.Predloženi model uzorka antropometrijskih mjera za procjenu morfoloških karakteristika primjenjen je prema upustvima Internacionalnog biološkog programa(IBP). Rezultati kanoničke dikriminativne funkcije ukazuju da je u finalnom u odnosu na inicijalno mjerenje kod ekperimentalne grupe došlo do statistički značajnih promjena morfoloških sposobnosti.Postavljene hipoteze su se potvrdile.

Info o članku

Autori:

Dejan Gojković,1 Dušan Mićović2

Ključne riječi:

Antropologija,sportista,učenici,morfološke karakteristike

UDK:

796:572.087-053.5

Preuzmite pdf