RAZLIKE U ISPOLJAVANJU MAKSIMALNOG MOMENTA SILE NATKOLENE MUSKULATURE PRI RAZLIČITIM UGAONIM BRZINAMA KOD KARATISTA

Osnovni cilj istraživanja je da se utvrde razlike u ispoljavanju maksimalnog momenta sile agonista i antagonista natkolenice, pri različitim ugaonim brzinama kod karatista različitog uzrasta i da se na osnovu tih vrijednosti izračunaju unilateralni (hamstring/kvadriceps) i bilateralni odnosi (lijeva/desna noga). Uz pomoć unilateralnih i bilateralnih odnosa se utvrđuje eventualna mišićna neravnoteža oko kolenog zgloba i između lijeve i desne noge. Nekolicina studija je pokazala da smanjen odnos u snazi zadnje i prednje lože je povezan sa povećanim brojem povreda donjih ekstremiteta, kao što su ruptura prednjih ukrštenih ligamenata, overus sindrom, povreda zadnje lože. Testiranje je izvođeno na izokinetičkom dinamometru i obuhvatalo je procjenu maksimalnog momenta sile mišića prednje i zadnje lože natkolenice, pri brzinama od 60°/s i 180°/s, pri koncentričnoj i ekscentričnoj kontrakciji. Uzorak je činilo 28 karatista, podjeljenih u tri uzrasta: kadetski, juniorski i seniorski. Rezultati istraživanja su pokazali da postoje statistički značajne razlike (p≤0,05) u varijablama maksimalnog ispoljavanja momenta sile ekstenzora i fleksora natkolenice koncentričnom i ekscentričnom kontrakcijom, pri različitim ugaonim brzinama kod svih uzrasta. Pri brzini od 180°/s vrijednosti maksimalnog momenta sile su manje. Što se tiče unilateralnog odnosa postoje statistički značajne razlike pri različitim brzinama, kod svih uzrasta. Veće vrijednosti su dobijene pri brzini od 180°/s. Između bilateralnih odnosa nema statistički značajanih razlika pri različitim brzinama kod svih uzrasta. Vrijednosti unilateralnog odnosa kod ove grupe karatista su u rasponu od 50% do 80% , što ih prema tom kriterijumu ne svrstava u grupu sportista sa povećanim rizikom. Sa druge strane vrijednosti bilateralnog odnosa u nekim uzrastima prelaze granicu od 10%, koja je uzeta kao referentna, pa se njima preporučuje da preuzmu određene mjere kako bi se to ispravilo.

Info o članku

Autori:

Dejan Čokorilo1

Ključne riječi:

karate; izokinetika; maksimalan momenat sile; bilateralni odnos; unilateralni odnos

UDK:

796.817.26

Preuzmite pdf