ISHODI UČENJA STUDENATA U KOLEGIJU O BORILAČKIM VJEŠTINAMA U DIPLOMSKIM PROGRAMIMA IZ SPORTSKOG MENADŽMENTA: PRIKAZ NAČI

Ishodi učenja kolegija iz borilačkih vještina koji su odgovarajući po sadržaju i prikladno razvijeni su osnova za jasne i relevantne kolegije iz sportskog menadžmenta u visokom obrazovanju. Razvoj ishoda učenja kolegija iz sportskog menadžmenta je strukturno određen i specifičan proces koji će poboljšati znanje studenta. Predloženi razvoj ishoda učenja kolegija iz sportskog menadžmenta ima uporište u 1) prepoznavanju određenih vještina i kompetencija u sportskom menadžmentu 2) sadržaju kolegija kojim se pruža podrška vještinama i kompetencijama 3) utvrđivanju stepena složenosti sadržaja kolegija iz sportskog menadžmenta na osnovu Bloomove taksonomije i aktivnih glagola, i 4) akademskoj saradnji kojom se osigurava relevantnost, tačnost i mjerljivost ishoda.

Info o članku

Autori:

1 Branislav Crnogorac , 2N. Jonas Ohrberg, 3 Maja Zelihic

Ključne riječi:

sportski menadžment, ishodi učenja kolegija iz borilačkih vještina, razvoj kolegija, znanje studenata, kolegiji iz sport

UDK:

796.8:005

Preuzmite pdf