PRIMJENA PLIVANJA NA LOGOROVANJU I KAMPOVANJU U PRIRODI

Populacija koja je obuhvaćena istraživanjem u radu imala je po 30 studenata muškog pola koji su praktičnu nastavu Aktivnosti u prirodi imali u stacioniranom kampu na Tjentištu. Uzorak ispitanika jedne grupe činili su studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sport Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji su imali praktičnu nastavu Aktivnosti u prirodi u julu mjesecu 2008. godine. Drguga grupa izabranih ispitanika su studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a imali su praktičnu nastavu Aktivnosti u prirodi u julu mjesecu 2009. godine. Uzorak varijabli odnosio se na primjenu plivanja, vještačkog jezera na Tjentištu, a dionica je iznosila oko 200 metara. Inicijalno i finalno mjerenje obavljeno je u julu mjesecu 2008. za jednu grupu studenata, a druga grupa studenata bila je obuvaćena istim mjerenjem u julu mjesecu 2009. godine. Pored deskriptivne statistike mjera centrlane tendencije (minimum, maksimum, srednja vrijednost, standardna deevijacija), za analizu rezultata na inicijalnom i finalnom mjerenju koristi se t-test za male uzorak ispitanika do 30 u grupi (skupini). Analizirani rezultati istraživanja nisu imavli statističke značajnosti razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja, mada je evidentono da je došlo do promjene numeričkih rezultata..

Info o članku

Autori:

Milomir Trivun, Željko Vukić, Ivica Sabljo

Ključne riječi:

primjenjeno plivanje, studenti, jezero, kamp, aktivnosti u prirodi

UDK:

797.21 796.54.035

Preuzmite pdf