BICIKLIZAM KAO SPORTSKO-REKREATIVNA AKTIVNOST

Rekreativne aktivnosti svojim sredstvima, sadržajima i metodama imaju preventivno djelovanje na pojave koje smanjuju radnu sposobnost, narašavaju zdravlje i dovode do pojave lokomotornih disfunkcionalnosti. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (Global recomendations on Physical activity for health, WHO, 2008/2013), tjelesna aktivnost kod odraslih osoba uključuje aktivnosti tokom slobodnog vremena, transport (hodanje ili vožnja biciklom), aktivnosti na poslu, obavljanje kućanskih poslova, igru, sportove, organizovano i individualno vježbanje te sve aktivnosti koje se provode u krugu porodice, škole i sportske zajednice. Vožnja biciklom postaje sve popularnija aktivnost u rekreativnom treningu, poželjno je da se provodi u prirodi na svježem zraku gdje je teren raznolike konfiguracije, a upotreba velikih mišićnih grupa obogaćuje i čini biciklizam jednim od najraširenijih oblika rekreacije u svijetu. Istraživanje je provedeno sa 12 ispitanica, starosti 35 ± 6 mjeseci, koje u toku istraživanja nisu bile uključene u neke druge sportsko-rekreativne aktivnosti. Prije provođenja rekreativnog programa utvrđeno je inicijalno stanje varijabli funkcionalnih sposobnosti i tjelesne kompozicije ispitanica ( Institut sporta Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci), te vrijednosti krvnih parametara (laboratorija Konzilijum), a nakon provođenja programa utvrđeno je finalno stanje. Rekreativni trening programiran je za period od dvanaest sedmica i podijeljen u tri osnovna makrociklusa, koji su se sastojali od četiri mikrociklusa - tri mikrociklusa izgradnja, a četvrti regeneracija. Svi makrociklusi bili su programirani tako da je svaki mikrociklus sadržao tri treninga. Četvrta sedmica u svim makrociklusima je bila sedmica regeneracije koja se sastojala od lagane vožnje po ravnom u trajanju od 60 do 90 minuta. Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja može se reći da je ostvaren pozitivan efekat na promjene vo2max, fitness indeksa kao i povećanja nivoa hemoglobina kao parametre funkcionalnih sposobnosti ispitanica. Primjenjeni program u trajanju od 12 sedmica pozitivno je stimulisao rad srca i organizma u cjelini te je doveo do poboljšanja u radu kardio vaskularnog sistema. Opterećenja koja su realizovana u tom vremenskom periodu nisu dovela do značajnih promjena kod varijabli morfoloških karakteristika tj. tjelesne kompozicije - FAT, FAT lijeva noga, FAT desna noga, TBW i impedanca cijelog tijela što je u skladu sa većim brojem dosadašnjih istraživanja ove tematike i otvara prostor za slična istraživanja pri čemu bi se mogli mijenjati parametri trajanja kao i samog opterećenja u toku planiranog programa.

Info o članku

Autori:

Tešanović Gorana, Jovanović Saša

Ključne riječi:

rekreacija, biciklizam, žene

UDK:

796.035.61-055.2

Preuzmite pdf