PROMENE U FUNKCIONALNIM KARAKTERISTIKAMA KADETKINJA RUKOMETAŠICA POD UTICAJEM KONDICIONOG PROGRAMA TRENINGA

Ovo istraživanje je rađeno sa ciljem da se utvrde promene funkcionalnih karakteristika rukometašica uzrasta 15-16 godina pod uticajem eksperimentalnog programa kondicione pripreme. Uzorak su činile 50 ispitanica koje su imale redovno fizičko vaspitanje u školi kao i 3 treninga nedeljno kondicijskog programa u rukometnim klubovima. Izračunavanjem osnovnih statističkih parametara i interkorelacije primenjenih varijabli, primenom kanoničke diskriminativne analize, dobijeni rezultati su pokazali da postoji statistički značajna razlika u rezultatima testova funkcionalnih sposobnosti ispitanica na finalnom merenju u odnosu na inicijalno, u sva tri testa.

Info o članku

Autori:

Branislav Strajnić, Borislav Cicović

Ključne riječi:

promene, funkcionalne, rukomet, kondiciona priprema inicijalno mjerenje, finalno mjerenje

UDK:

796.322 796.015.2

Preuzmite pdf