RAZLIKE U EKSPLOZIVNOJ SNAZI DONJIH EKSTREMITETA IZMEĐU MLADIH ODBOJKAŠICA RAZLIČITOG UZRASTA

Pliometrija je savremen metod rada koji dozvoljava pojedincu veći razvoj sile nego što je moguće, koristeći jednostavni trening snage. Eksplozivna snaga izražena kroz eksplozivne skokove je sposobnost neuromuskularnog sistema ispitanika da ispolji naprezanje mišića u najmanjem vremenskom intervalu. Cilj istraživanja je ispitati postoje li statistički značajne razlike pri radu vežbi za eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta izmedju mladih odbojkašica različitog uzrasta Uzrok ispitanika sačinjavalo je 20 mladih odbojkašica Odbojkaškog kluba “Klenak”, 12 devojčica urzasta 10-12 godina i 8 devojčica uzrasta od 12-14 godina.Za istraživanje je korištena baterija testova od 6 valjanih i pouzdanih testova sa procenu motoričkih obeležja eksplozivne snage nogu:Maksimalan dohvat sa dve ruke iz mesta (DOH2RM); Maksimalan dohvat u smeču (DOHSM); Maksimalan dohvat u bloku iz mesta (DOHBLM); Maksimalan dohvat u bloku iz zaleta (DOHBLZ); Skok u dalj iz mesta (MDM); Skok u dalj iz zaleta (MDZ). Rezultati istraživanja ukazuju na povezanost dve grupe devojčica različitog uzrasta, gde ima značajne razlike u proceni motoričih testova eksplozivne snage donjih ekstremiteta. Na osnovu dobijenih vrednosti rezultata može se zaključiti da su se u ovom uzrastu na ovim grupama sportista izdiferencirale razlike u pogledu eksplozivne snage donjih ekstreniteta

Info o članku

Autori:

Vladana Ranitović

Ključne riječi:

pliometrijski trening, ekspeimentalna grupa, kontrolna grupa, skok u bloku, skok u smeču, motorički testovi.

UDK:

796.325.012.11

Preuzmite pdf