EFEKTI PROGRAMIRANE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA RAZVOJ ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA ŠKOLSKE DJECE

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 106 učenika od toga 48 dječaka i 58 djevojčica starosti 11 i 12 godina, koji su pohađali šesti razred Osnovne škole „Pale“ Pale. Uzorak je podjeljen na eksperimentalnu (45) i kontrolnu grupu (61). Problem istraživanja se odnosio na utvrđivanje efekata programiranog fizičkog vježbanja u morfološkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima, a predmet istraživanja predstavljale su: longitudinalna dimenzionalnost skeleta, volumen i masa tijela, potkožno masno tkivo, opšta ravnoteža, segmentarna brzina, fleksibilnost, eksplozivna snaga ruku i ramenog pojasa i agilnost. Primarni cilj istraživanja bio je utvrditi razlike u morfološkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima posle primjenjenog programa motoričkog vježbanja kod djece šestog razreda osnovne škole. Rezultati istraživanja ukazuju da je program dodatnog fizičkog vježbanja u eksperimentalnoj grupi prouzrokovao smanjenje vrednosti ukupne tjelesne mase i opravdao primjenu eksperimentalnog faktora kada su u pitanju morfološke karakteristike, kao i veći nivo prisustva repetitivne snage, brzine trčanja i donekle koordinacije kretanja kod eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu na finalnom mjerenju

Info o članku

Autori:

Radomir Pržulj, Nataša Branković, Nemanja Bjelica

Ključne riječi:

Antropometrija, eksperimentalni faktor, motorika, učenici.

UDK:

796.012.1-053.5

Preuzmite pdf