RAZVOJ AGILNOSTI KOŠARKAŠA

Savremena vrhunska košarka je dinamična igra. Tu svoju dinamičnost, između ostalog, duguje visokom stepenu razvoja fizičke kondicije svakog pojedinačnog igrača, bez obzira na poziciju na kojoj igra. Stoga se velika pažnja posvećuje fizičkoj pripremi, kako u okviru glavnih, tehničko-taktičkih treninga, tako i na posebnim treninzima na kojima se isklјučivo radi na razvoju prevashodno motoričkih sposobnosti. Jedna od motoričkih sposobnosti koja je jako bitna za košarku je agilnost. Definisana je motoričkim zadacima sastavlјenim od brzog trčanja sa čestim promenama pravca kretanja. Cilј ovog rada bio je da se prikupe dosadašnja istraživanja koja su se bavila razvojem agilnosti košarkaša. Za prikuplјanje, klasifikaciju i analizu cilјanih istraživanja korišćena je deskriptivna metoda i teorijska analiza, a istraživanja do kojih se došlo pretraživana su na: Google, Google Scholar, PubMed i Kobson. Pretraga je ograničena na radove koji su objavlјeni u periodu od 2009. do 2015.godine. Ukupno je pronađeno 21 istraživanje. Rezultati istraživanja su pokazali da se za razvoj agilnosti najčešće koristi pliometrijska metoda treninga, kako kod košarkaša, tako i kod košarkašica. Nekoliko istraživanja pokazuje da se agilnost košarkaša može razviti kombinacijom pliometrijskog treninga i nekog drugog treninga. Rezultati takođe pokazuju da se, osim pliometrijskim treningom, agilnost košarkaša može razviti i SAQ treningom, kombinacijom treninga snage, izdržlјivosti i košarkaške tehnike, zatim proprioceptivnim treningom i treningom preskakanja konopca.

Info o članku

Autori:

Dušan Nikolić, Miodrag Kocić, Marina Veličković

Ključne riječi:

košarka, razvoj, agilnost, motoričke sposobnosti, promena pravca kretanja

UDK:

796.323.3

Preuzmite pdf