RAZLIKE U FUNKCIONALNIM SPOSOBNOSTIMA DEČAKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA NAKON PRIMENE POSEBNO PROGRAMIRANOG TRANSFORMACIONO

Cilj ovoga istraživanja je bio provera uticaja i efekta posebnog tretmana kinezioloških aktivnosti zasnovanog na taekvondo sportu na funkcionalne sposobnosti dečaka mlađeg školskog uzrast.Na uzorku od 91 ispitanika starosti 11 godina (+/- 6 meseci), podeljenih u tri grupe – eksperimentalnu, prvu kontrolnu i drugu kontrolnu grupu sprovedena su funkcionalna testiranja. Eksperimentalna grupa je podvrgnuta programiranom vežbanju za razvoj funkcionalnih sposobnosti, kontrolna grupa (KI) radila je po ustaljenom nastavnom planu i programu predviđenom za školsku godinu od strane Ministarstva prosvete i kulture uz dodatne sportske aktivnosti (fudbal, košarka, rukomet, odbojka) u školskim sekcijama, dok je kontrolna grupa (KII) radila samo po nastavnom planu i programu predviđenom za školsku godinu od strane Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske. Kineziološki program koji je primenjen na eksperimentalnoj grupi trajao je32 časa, a sve u svrhu poboljšanja navedenih sposobnosti. Dobijeni rezultati pokazuju da su ispitanici eksperimentalne grupe postigli dobre rezultate u redukciji aerobne i anaerobne sposobnosti.

Info o članku

Autori:

Nebojša Mitrović, Dalibor Stević

Ključne riječi:

Razlike, funkcionalne sposobnosti, mlađi školski uzrast.

UDK:

796.012-055.15

Preuzmite pdf