MORFOLOŠKI I MOTORIČKI STATUS UČENIKA SREDNJE ŠKOLE

Morfološki status sportiste (učenika) predstavlja njegovu ličnu kartu na bazi koje se može svrstati u određeni konstitucionalni tip, a takođe se dobijaju podaci o njegovoj tjelesnoj visini, masi tijela, BMI pa čak se analiziraju i godine starosti. Morfološke karakteristike predstavljaju najočigledniji prostor u okviru biopsiho-sociološkog statusa humane populacije. Morfologiju definiše skup karakteristika kao što su konstitucija, tjelesni sastav, građa ili sklop kao organizovana i relativno konstantna cjelokupnost osobina u međusobnom odnosu. Taj se skup obično formira od endogenih činilaca (unutrašnji) i u manjoj mjeri od egzogenih (spoljašnji,sredina). Motoričke sposobnosti se obično definišu kao indikatori nivoa razvijenosti osnovnih kretnih dimenzija čoveka koje uslovljavaju uspješnu realizaciju kretanja, bez razlike da li su to sposobnosti stečene treningom ili ne. U radu su analizirane morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti. Istraživanjem je obuhvaćeno 19 učenika (15 učenika i 4 učenice) Srednje Tehničke škole iz Trebinja. Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje povezanosti morfoloških krakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti učenika. Varijable koje su mjerene za morfološke karakteristike su: visina tijela, masa tijela, izvedeni Body Mass Indeks i Lorentzov indeks konstitucije, dok su za motoričke sposobnosti rađene sledeće vraijable: skok u dalj iz mjesta, trčanje 30 metara visoki start, podizanje trupa za 60 sekundi, zgib, izdržaj u zgibu, sklek.

Info o članku

Autori:

Miloš Milić Marko Joksimović

Ključne riječi:

tjelesna visina, tjelesna težina, obim grudnog koša, BMI, koeficijent varijabilnosti, učenici.

UDK:

796.012.1-053.5:373.5

Preuzmite pdf