СОМАТОТИП АКТИВНИХ И ПАСИВНИХ СТУДЕНАТА

Циљ рада је утврдити разлике у соматотипу активних и пасивних студената. Метод је сачињавало прикупљање релевантне литературе у периоду од 2000. до 2010. године, табеларни приказ и даље анализирање. Закључак је да соматотипови активних и пасивних студената показују одступања, у односу на пол, године, врсту и интензитет физичке активности, начин живота, генетску предиспозицију. Препоруке би се односиле на повећање физичких активности код студената ангажовањем у фитнес клубовима или на местима која пружају одговарајуће услове за вежбање. Најчешћи слободани избор физичких активности код студената требао би бити трчање, пливање, тенис и кардио-васкуларни фитнес.

Info o članku

Autori:

Maриja Mилетић, Јурица Станковић

Ključne riječi:

соматотип, студенти, физичка активност, часописи спортских наука, фитнес, трчање, пливање.

UDK:

796.012.1

Preuzmite pdf