УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ДОГАЂАЈА

Спортски догађаји су имали важну улогу у људском животу од древних Олимпијских игара и маратона, па до данас када имамо савремене ОИ, свјетска и континентална првенства. Данашње спортске организације схватају да сваки догађај представља шансу за учење која обогаћује базу вјештина и знања саме оргнаизације. Организовање спортских догађаја је постало сложеније, динамичније и захтјевније. Повећањем професиналности и брза размјена знања и искустава довели су до потребе за изучавањем спортског менаџмента. Кроз овај рад желимо да укажемо на потребу да спортске догађаје треба да организују квалификовани стручњаци који посједују знања из: спортског маркетинга, права, људских ресурса, рачуноводства и слично. Развој теорије спортског менаџмента доприноси профилисању спортских менаџера у образоване стручњаке који могу да: планирају, управљају, организују и контролишу спортске догађаје.

Info o članku

Autori:

Ненад Лалић, Срђан Н. Лалић Олга Тмушић

Ključne riječi:

спортски менаџмент, знање, спортски догађај, спортски маркетинг

UDK:

796.062:005

Preuzmite pdf