RAZLIKE U STAVOVIMA O UČEŠĆU U REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA ISPITANICA RAZLIČITE DOBI

Proces starenja generalno posmatrano dovodi do različitih promjena motoričkih sposobnosti. Govoreći o efektima rekreativnog vežbanja, prema većini dosadašnjih istraživanja, uglavnom se navode: poboljšanje emocionalnog zdravlja, raspoloženja i motivacije, pozitivni efekti na emocionalnu i socijalnu prilagođenost, jačanje osećanja lične vrednosti; dolazi do smanjenje agresivnosti, smanjenje generalnog zamora, pozitivni efekti na formiranje stavova prema rekreativnim aktivnostima. Upravo ta motivacija za bavljenje rekreativnim aktivnostima je različita i sve je više u porastu. Cilj rada je pokušaj identifikovanja i vrednovanja nekih stavova vježbača prema rekreativnim aktivnostima po godinama života, vremenu i učestalosti vježbanja, zdravstvenom statusu te samoj motivaciji za učešćem u aktivnostima. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 134 osobe ženskog pola. Ispitanice su se prije ispunjavanja upitnika bavile redovno različitim rekreativnim aktivnostima. Dobijeni rezultati ukazuju na to da postoji dovoljno veliika svjesnost ispitanica, u oba subuzorka, da se redovnim učešćem u rekreativnim aktivnostima kroz duži niz godina i redovnim sedmičnim treniranjem može pozitivno uticati na zdravstvene potrebe ispitanica. Zrelost kod pripadnica grupe preko 30 godina ukazuje na to da su spremnije da odvoje nešto više vremena u toku sedmice za vježbanje što se može povezati i sa ukupnim socijalnim i porodičnim uređenjem njihovih života. Dobijeni rezultati generalno ukazuju na pozitivan stav ispitanica ka učešću u rekreativnim aktivnostima uz određene razlike posmatrane po godinama starosti. Neki od itema upitnika pokazali su potrebu za daljim istraživanjem u tom pravcu, kako bismo imali što veći broj zadovoljnih učesnika rekreativnih aktivnosti i potrebu daljeg angažmana ljudi iz struke te potrebu za njihovim daljim usavršavanjem u području motivacije i animacije potencijalnih vježbača.

Info o članku

Autori:

Jovanović Saša ; Zrnić Radomir; Violeta Novaković

Ključne riječi:

dob, stavovi, učešće

UDK:

796.035

Preuzmite pdf