RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD UČENIKA

U ovom istraživanju učestvovali su učenici dvije osnovne škole: Osnovna škola sa Pala i Osnovna škola sa Istočne Ilidže. Uzorak ispitanika činili su učenici dvije osnovne škole. Osnovna škola ,,Srbija" Pale sa ispitanicima muškog pola: učenici VI 1 (10) i VII 2 (13), a drugu grupu ispitanika činili su učenici VI 4 (9) i VII 1 (6) – osnovne škole ,,Petar Petrović.Njegoš" Istočna Ilidža. Hronološka dob učenika i učenica VI1 i VI4 razreda iznosila je 13 godina + - 6 mjeseci, dok učenici i učenice VII2 i VII1 razreda pomenutih Osnovnih škola imali su 14 godina +- 6 mjeseci. Uzorak varijabli odnosio se na: morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti. Morfološke karakteristike činili su: visina tijela (AVIS), težina tijela (AMAS), obim nadkoljenice desni (ONKD), obim podkoljenice desni (OPKD), obim nadkoljenice lijevi (ONKL), obim podkoljenice lijevi (OPKL). Motoričke sposobnosti su: skok u dalj iz mjesta i troskok iz mjesta kao kriterijumske. Veoma visok nivo značajnosti na rezultate u skoku u dakj u troskoku iz mjetsa imali su učenici VII 2 razreda Osnovna škola ,,Srbija" Pale, sa sa 81%, dok varijabli obim nadkoljenice i potkoljenice desne noge sa skokom u dalj i troskokom iz mjesta imali su značajnost sa 43% kod učenika VII 1 razreda osnovne škole ,, Petar Petrović Njegoš" Istočna Ilidža. Može se zaključiti da relacijski odnos morfoloških karakteristika sa motoričkim sposobnostima iako zasnovan na manem brojem ispitanika daje potvrdu da morfološke strukture imaju relacijski odnos sa motoričkim sposobnostima pojedinim sportskim disciplinama

Info o članku

Autori:

Rados Jokić, Ognjen Crnogorac

Ključne riječi:

dimenzionalnost skeleta, obim tijela, eksplozivna snaga, osnovna škola

UDK:

796.012.1-053.2

Preuzmite pdf