EFEKTI PROGRAMA KONDICIONE PRIPREME NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE KADETKINJA

Istraživanje je izvršeno sa ciljem da se utvrde efekti programa kondicione pripreme na morfološke karakteristike kadetkinja usmerenih na sport. Uzorak su činile 104 kadetkinje uzrasta 15-16 godina usmerene na sport od kojih je 50 ispitanica činilo eksperimentalnu grupu i trenirale rukomet a 54 ispitanica su činile kontrolnu grupu i trenirale odbojku i košarku. Izračunavanjem osnovnih deskriptivnih parametara i primenom metoda ANOVA, MANOVA, MANCOVA i ANCOVA, dobijeni rezultati su pokazali da postoji statistički značajan efekat kod obima nadlaktice, obima grudnog koša, obima potkolenice, nabora trbuha, nabora natkolenice i nabora potkolenice, osim kod težine tela.

Info o članku

Autori:

Borislav Cicović, Branislav Strajnić

Ključne riječi:

efekti, morfološke, kadetkinje, kondiciona priprema

UDK:

796.021.2

Preuzmite pdf