EFEKTI RAZLIČITIH FITNES PROGRAMA NA INTEZITET OPTEREĆENJA I KALORIJSKU POTROŠNJU

Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi uticaj različitih fitnes programa na intezitet opterećenja i kalorijsku potrošnju. Istraživanje je obuhvatilo 14 ispitanica, sedam ispitanica koje su upražnjavale program fitnes plesa Zumba i sedam ispitanica učesnica programa fitnesa sa dodatnim opterećenjem. Praćenjem monitoringa srčane frekvencije pomoću POLAR pulsmetra i korišćenjem pedometra za praćenje kalorijske potrošnje, došlo se do rezultata da da se ispitani programi razlikuju po intenzitetu, samim tim i ukupnoj potrošnji kalorija, pređenim brojem koraka i ukupnoj udaljenosti. Međutim oba programa su podjednako korisna, bez obzira na intenzitet i utrošak energetskih potencijala.

Info o članku

Autori:

Bojan Bjelica , Dalibor Fulurija, Božica Ivanović

Ključne riječi:

HR, zumba, kcal, polar, pedometer, activity

UDK:

796.015.6

Preuzmite pdf