ULOGA PORODICE U ŠKOLSKOM SPORTU

Roditelji imaju prava i dužnosti da se staraju o licnosti, pravima i interesima svoje maloletne dece. Ova prava, odnosno bolje receno dužnosti, nazvane jednim imenom roditeljsko pravo, pripadaju roditeljima, ocu i majci istovremeno i zajednicki. Empirijska istraživanja roditeljskog uticaja na ponašanje dece u sportu potvrdila su da je taj uticaj znacajan i znatan. Roditelji su presudni u donošenju prvobitne odluke o zapocinjanju sportske aktivnosti. Odredenije, ovim istraživanjem želelo se utvrditi: osnovne karakteristike socio-ekonomskog statusa mladih sportista i njihov uticaj na ukljucivanje u sport i ocekivanja od sporta.

Info o članku

Autori:

Goran Sokovic

Ključne riječi:

roditelji, škola, sport, djeca

UDK:

347.63:796

Preuzmite pdf