EFEKTI SPECIFICNE FIZICKE PRIPREME NA RAZVOJ FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI, EKSPLOZIVNE I REPETITIVNE SNAGE KOD MLADIH SMUCA

Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde efekti treninga specificne fizicke pripreme na transformaciju motorickih i funkcionalnih sposbnosti kod mladih smucara. Uzorak ispitanika cinilo je 28 ispitanika, ucenika osnovnih škola (clanovi skijaškog centra "Stara planina" u Knjaževcu), uzrasta 13 i 14 godina. Motoricke sposobnosti bile su definisane dimenzijama repetitivne snage: dizanje trupa na švedskoj klupi (MDTK9, cucnjevi (MCUC) i sklekovi (MSKL) i eksplozivne snage: skok udalj iz mesta (MSDM), troskok iz mesta (MTRS) i bacanje loptice udalj (MBLP). Funkcionalne sposobnosti procenjene su testovima: vitalni kapacitet pluca, Margarija test i frekvencija pulsa posle opterecenja. Izracunata je analiza varijanse na multivarijantnom (MANOVA) i univarijantnom (ANOVA) nivou. Utvrdeno je da je na kraju eksperimentalnog perioda pod uticajem specificne fizicke pripreme došlo na multivarijantnom nivou do statisticki znacajnog povecanja motorickih i funkcionalnih sposobnosti kod mladih smucara.

Info o članku

Autori:

Marija Miletic, Jurica Stankovic

Ključne riječi:

eksplozivna i repetitivna snaga, funkcionalne sposobnosti, multivarijantna i univarijantna analiza varijanse, mladi smuc

UDK:

796.012.11.9

Preuzmite pdf