EFEKTI EKSPLOZIVNE SNAGE VISOKOG INTENZITETA U FUNKCIJI ADAPTIVNIH PROCESA

Populaciju iz koje je uzet uzorak od 40 ispitanika cine ucenici srednjih škola u Istocnom Sarajevu, muškog pola, starih 16 i 17 godina ± 6 mjeseci. Iz tako definisanog uzorka, formirana su dva subuzoraka: prvi subuzorak od 20 ucenika, usmjerenih za sport, bio je ukljucen pored redovnih casova fizickog vaspitanja i u trenažni proces za razvoj eksplozivne snage visokog intenziteta u dodatnoj nastavi fizickog vaspitanja, tri puta nedeljno po 45 min, u trajanju od osam nedelja. Kontrolna grupa je bila sastavljena takode od 20 ucenika, i pohadala je samo casove redovnog programa fizickog vaspitanja, tri puta nedeljno po 45 min, u trajanju od osam nedelja. Cilj istraživanja je bio da se utvrde efekti treninga eksplozivne snage sa visokim intenzitetom na transformacione procese nekih dimenzija motorickih sposobnosti (segmentarna brzina, eksplozivna i repetitivna snaga). Cilj istraživanja je bio i da se utvrdi uticaj nastave fizickog vaspitanja na transformacione procese nekih dimenzija motorickih sposobnosti (segmentarna brzina, eksplozivna i repetitivna snaga). Za procjenu tih sposobnosti, primjenjeno je devet motorickih testova. Dobijeni podaci su obradeni metodom multivarijantne analize kovarijanse, koja je pokazala da je na kraju eksperimentalnog postupka, u finalnom u odnosu na inicijalno mjerenje, kod eksperimentalne grupe ispitanika, u odnosu na kontrolnu grupu ispitanika, postigla bolje rezultate u tretiranim motorickim sposobnostima.

Info o članku

Autori:

Danko Pržulj, Borislav Cicovic

Ključne riječi:

usmjereni ucenici za sport, kineziološki eksperiment, eksplozivna snaga, repetitivnea snaga, segmentarna brzina, multiva

UDK:

796.012.11

Preuzmite pdf