OPRAVDANOST FINANSIRANJA REKREACIJE U TURIZMU

Pojam rekreacija dolazi od latinske rijeci recreo, recreare, pri cemu možemo razlikovati prefiks re koji znaci ,,ponovno“, a creare znaci ,,oblikovati, stvoriti, regenerisati.“ Antropološki smisao ove formulacije daje nam smislenu definiciju koja znaci obnoviti, osposobiti, odmoriti, revitalizovati, regenerisati. Turizam je skup privrednih i neprivrednih odnosa i pojava koji proizilazi iz putovanja i boravka izvan domicila, te potrošnja sredstava ostvarenih u pravilu u mjestu stalnog boravka. U Bosni i Hercegovini turizam je dobio znacajnu privrednu i razvojnu ulogu kandidovanjem Sarajeva za organizaciju XIV Zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Priprema i organizacija igara generisala je veliki broj radnih mjesta. Samo u ugostiteljstvu i turizmu broj zaposlenih u 1984. u odnosu na 1983. povecao se 17,7%. Prije nepunih pedeset godina u svijetu je registrovano 25 miliona inostranih turistickih dolazaka, a 1965. godine 114 miliona, a u 1970. godini u medunarodnim turistickim kretanjima zabilježeno je 116 miliona ljudi. Prema podacima svjetske turisticke organizacije (UNWTO) u 1996. godini u medunarodnom turistickom prometu zabilježeno je 594 miliona turista a ostvaren je devizni priliv od 423 milijarde dolara. Tokom posljednje dvije decenije, turizam pokazuje znacajan rast i postaje 'globalni fenomen' sa sve vecim udjelom u svjetskoj ekonomiji. Do sada je UNWTO objavila podatke za 2014. godinu u kojoj je registrovano 1.135 miliona inostranih turista, što predstavlja rast od 4,4% u odnosu na 2013. godinu. Takode, rast je ostvaren i u ukupnom prihodu od turizma od 3,7%, te on u 2014. godini iznosi 1.245 milijardi dolara (937 milijardi evra), a ako se ovom iznosu dodaju prihodi za usluge medunarodnog transporta dolazimo do iznosa od 1,5 triliona dolara, tj. prosjecno 4 milijarde dolara na dan. Glavna hipoteza u ovom radu je da turizam i rekreacija u turizmu mogu znacajno doprinijeti ukupnom ekonomskom razvoju, životnom standardu i blagostanju, ako se država pozicionira kao kvalitetna i privlacna turisticka destinacija.

Info o članku

Autori:

Jelena Micic, Milomir Trivun

Ključne riječi:

finansije, rekreacija, turizam, aktivan odmor, ugostiteljstvo

UDK:

796.035:338.48

Preuzmite pdf