ETIKA VRIJEDNOSTI U SPORTSKOM MENADŽMENTU

U ovom radu se raspravlja o vrijednostima kao centralnom integrišucem faktoru licnosti i važnom pojmu u etici sportskog menadžmenta. Integritet i dignitet licnosti pojavljuje se kao neosporna cinjenica u sva tri najvažnija eticka pravca (utilitarizam, deontologija i etika vrline). To su dovoljni razlozi na osnovu kojih možemo zakljuciti da se etika suštinski odnosi na ponašanje pojedinaca rukovodeno vrijednostima. Smatramo da fenomen vrijednosti u kontekstu etike nije dovoljno posmatrati samo kao integrišuci faktor licnosti što se ogleda u standardima ponašanja, motivaciji i samoaktuelizaciji. Vrijednosti predstavljaju snažan integrišuci faktor i na planu sportskih organizacionih struktura, što se prevashodno ogleda u postavljanju organizacionih ciljeva, u vezi s vodstvom i poslovnom komunikacijom.

Info o članku

Autori:

Radovan Cokorilo

Ključne riječi:

vrijednosti, sportski menadžment, motivacija, ciljevi, vodstvo.

UDK:

005.32:796

Preuzmite pdf