ANALIZA ZAVESLAJA PRSNOG PLIVANJA NA 100 METARA U ATINI 2004. GODINE

Prsna je jedno od najzahtjevnijih za obuku kada je u pitanju sama koordinacija pokreta u odnosu na preostale tehnike plivanja. Da bi uspješni bili u tekmičarskom periodu, plivači se usavršavaju i usko specijalizuju još u pionirskoj ktegoriji. Tokom obuke i usavršavanja prsne tehnike pažnja se usmjerava na rad nogu, propulziji zaveslaja, fleksibilnosti, kao i kordinaciji pokreta ruku i nogu. Prsno je najsporija tehnika plivanja, jer se tokom izvođenja pokreta ruku i nogu stvara najveći otpor na tijelu plivača. U ovom istraživanju su analizirani rezultati postignuti na Olimpijskim igrama održanoj 2004. godine u Atini. Analizom plivanja 100 metara prsno obuhvćeni su sledeći parametri: finalno vrijeme rezultata, vrijeme reakcije na startu, vrijeme na 15 i 50 metru, vrijeme okreta (15 metara), vrijeme posljednih 5 meara. Pored toga analizirano je: frekvencija zaveslajana 25 metar, frekvencija zaveslaja drugih 25 metara, kao i nakon okreta frekvencija zaveslaja prvih i posljednih 25 metara. Osim frekvencije analizirani su: dužina zaveslaja prvih 25 metara, kao i 25 metara do okreta, 25 metara nakon okreta i 25 metara do cilja.

Info o članku

Autori:

Valadan Marković, Goran Pašić, Dejan Kulundžić

Ključne riječi:

plivanje, zaveslaj, frekvencija, amplituda, Olimpijske igre

UDK:

797.212.2 796.032.2(38 Atina)

Preuzmite pdf