Sadržaj broja

ISHODI UČENJA STUDENATA U KOLEGIJU O BORILAČKIM VJEŠTINAMA U DIPLOMSKIM PROGRAMIMA IZ SPORTSKOG MENADŽMENTA: PRIKAZ NAČI

1 Branislav Crnogorac , 2N. Jonas Ohrberg, 3 Maja Zelihic

Ishodi učenja kolegija iz borilačkih vještina koji su odgovarajući po sadržaju i prikladno razvijeni su osnova za jasne i relevantne kolegije iz sportskog menadžmenta u visokom obrazovanju. Razvoj ishoda učenja kolegija iz sportskog menadžmenta je strukturno određen i specifičan proces koji će poboljšati znanje...

Cijeli članak

RAZLIKE U ISPOLJAVANJU MAKSIMALNOG MOMENTA SILE NATKOLENE MUSKULATURE PRI RAZLIČITIM UGAONIM BRZINAMA KOD KARATISTA

Dejan Čokorilo1

Osnovni cilj istraživanja je da se utvrde razlike u ispoljavanju maksimalnog momenta sile agonista i antagonista natkolenice, pri različitim ugaonim brzinama kod karatista različitog uzrasta i da se na osnovu tih vrijednosti izračunaju unilateralni (hamstring/kvadriceps) i bilateralni odnosi (lijeva/desna noga). Uz pomoć unilateralnih i...

Cijeli članak

RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA KOŠARKAŠA I FUDBALERA KADETSKE SELEKCIJE

Dejan Ćeremidžić

Ovo istraživanje sprovedeno je sa ciljem da se utvrdi trenutni nivomotoričkih sposobnosti košarkaša koji su selektovani u kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine i fudbalera kadetskog uzrasta Škole fudbala „Olimp“ iz Pala koji nastupaju u kantonalnoj ligi BiH, kao i razlike između dvije navedene grupe...

Cijeli članak

KVANTATIVNE PROMJENE ANTROPOLOŠKIH DIMENZIJA POD UTICAJEM MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA KOD SPORTISTA

Dejan Gojković,1 Dušan Mićović2

Morfološka antropometrija je važan za selekciju kandidata za pojedini sport ili disciplinu, praćenje i evaluaciju trenažnog procesa, objektivno ocjenjivanje opšteg razvoja i kontrolu uhranjenosti djece sportista i rekreativaca. Uzorak ispitanika je bio 54 ispitanika srednjih škola u Banja Luci uzrasta 15 godina...

Cijeli članak

UPOREDNA ANALIZA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA PRIMJENOM EURO FIT BATERIJE TESTOVA

Bojan Guzina,1 Milomir Trivun,2 Miloslav Marković3

Na uzorku ispitanika od 30 dječaka prvog razreda banjalučke Gimnazije, uzrasta 15 godina +/_ 6 mjeseci, i 28 učenika prvog razreda srednje Tehničke škole u Gradišci primjenjeno je sedam testova iz Euro fit baterije. Cilj ovog istraživanja je da se primjenom Eurofita utvrde razlike u motoričkim sposobnostima učenika prvog...

Cijeli članak

EFEKTI PROGRAMA SPRINTERSKE BRZINE U REDOVNOJ NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA NA NEKE MOTORIČKE I FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

Dušan Mićović

Istraživanje je izvršeno sa ciljem da se utvrde efekti treninga sprinterske brzine na transformaciju motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenika osnovnih škola. Uzorak ispitanika je činilo 54 učenika za osnovno obrazovanje u Kosovskoj Mitrovici, starosti 11 godina ± 6 meseci. Eksperimentalna grupa bila je...

Cijeli članak

UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA REDUKCIJU TELESNE MASE KOD DECE UZRASTA OD 10 GODINA

Nenad Nikolić,1 Pandurević Milan1

Cilj ovog rada je da se utvrdi stanje uhranjenosti kod dece školskog uzrasta starosti od 10 godina u odnosu na nivo njihove fizičke aktivnosti. Prevalenca prekomerne telesne mase i gojaznosti među decom je u porastu u mnogim zemljama sveta, pa i u Srbiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan...

Cijeli članak

TEORIJA, ISTRAŽIVANJE I PRAKSA U SPORTSKOM MENADŽMENTU: SPORTSKI MENADŽMENT KAO PROJEKTNI MENADŽMENT U NASTAVI IZ BORILA

1N. Jonas Ohrberg, 2Branislav Crnogorac, 3 Maja Zelihic

Članovi akademske zajednice koja se bavi sportskim menadžmentom redovno raspravljaju o razvoju teorije te discipline i poziciji koju zauzima sportski menadžment u akademskoj zajednici. Došli su do zajedničkog stava da razvoj opće-inkluzivne teorije o sportskom menadžmentu predstavlja izazov. Nedostatak akademske suverenosti i...

Cijeli članak

POVEZANOST SITUACIONE EFIKASNOSTI U KOŠARCI SA PLASMANOM REPREZENACIJA UČESNICA NA EVROPSKOM PRVENSTVU 2017

Ljubomir Subotić1 Dejan Ćeremidžić2,

Predmet ovog istraživanja su standardna situaciona obilježja košarkaških reprezentacija na Evropskom prvenstvu 2017.Na osnovu datog predmeta definisali smo i cilj ovog istraživanja da utvrdimo povezanost situacione efikasnosti u košarci sa ostvarenim plasmanom reprezentacija koje su učestvovale na Evropskom prvenstvu...

Cijeli članak

DOPUNSKE VJEŽBE ZA RAZVOJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI MLADIH KARATISTA

Šarović Ognjen

Ispitivanje je sprovedeno na uzorku od 80 selekcionisanih kadetskih karate takmičara, decimalne dobi 14-15 godina, iz sljedećih karate klubova: KK „Omladinac“ iz Sokoca ,KK „Glasinac“ iz Sokoca, KK „Ilidža“, iz Istočne Ilidže, KK „Pale“ iz Pala, KK „Rogatica“ iz Rogatice, i KK...

Cijeli članak

POVREDA RAMENOG ZGLOBA U SPORTRU SA POSEBNIM OSVRTOM NA HUMEROSKAPULARNU LUKSACIJU

Slavko Ždrale,1 Biljana Mrđa1

U ovom radu je obrađena povreda ramenog zgloba u sportu sa posebnim osvrtom na luksaciju humeroskapularnog zgloba. Nabrojani su najčešći sportovi kod koji se javlja ovakva vrsta povreda. Opisana je anatomija ovog zgloba, pato -anatomsko oštećnje koje nastaje nakon povrede, simptomatologija, dijagnostika i terapija kroz...

Cijeli članak