Sadržaj broja

EFEKTI RAZLIČITIH FITNES PROGRAMA NA INTEZITET OPTEREĆENJA I KALORIJSKU POTROŠNJU

Bojan Bjelica , Dalibor Fulurija, Božica Ivanović

Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi uticaj različitih fitnes programa na intezitet opterećenja i kalorijsku potrošnju. Istraživanje je obuhvatilo 14 ispitanica, sedam ispitanica koje su upražnjavale program fitnes plesa Zumba i sedam ispitanica učesnica programa fitnesa sa dodatnim opterećenjem. Praćenjem monitoringa...

Cijeli članak

EFEKTI PROGRAMA KONDICIONE PRIPREME NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE KADETKINJA

Borislav Cicović, Branislav Strajnić

Istraživanje je izvršeno sa ciljem da se utvrde efekti programa kondicione pripreme na morfološke karakteristike kadetkinja usmerenih na sport. Uzorak su činile 104 kadetkinje uzrasta 15-16 godina usmerene na sport od kojih je 50 ispitanica činilo eksperimentalnu grupu i trenirale rukomet a 54 ispitanica su činile kontrolnu...

Cijeli članak

EFEKTI PROGRAMA SPORTSKE GIMNASTIKE NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI STUDENATA FAKULTETA FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA ISTOČNO SA

Dalibor Fulurija, Bojan Bjelica & Dejan Gojković

Cilj istraživanja je utvrđivanje efekta programa sportske gimnastike na motoričke sposobnosti (kod studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Istočno Sarajevo. Na osnovu kvantitativnih razlika između inicijalnog i finalnog stanja na multivarijantnom nivou pokazuju da je kod studenata koji su realizovali program sportske...

Cijeli članak

RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD UČENIKA

Rados Jokić, Ognjen Crnogorac

U ovom istraživanju učestvovali su učenici dvije osnovne škole: Osnovna škola sa Pala i Osnovna škola sa Istočne Ilidže. Uzorak ispitanika činili su učenici dvije osnovne škole. Osnovna škola ,,Srbija" Pale sa ispitanicima muškog pola: učenici VI 1 (10) i VII 2 (13), a drugu grupu...

Cijeli članak

RAZLIKE U STAVOVIMA O UČEŠĆU U REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA ISPITANICA RAZLIČITE DOBI

Jovanović Saša ; Zrnić Radomir; Violeta Novaković

Proces starenja generalno posmatrano dovodi do različitih promjena motoričkih sposobnosti. Govoreći o efektima rekreativnog vežbanja, prema većini dosadašnjih istraživanja, uglavnom se navode: poboljšanje emocionalnog zdravlja, raspoloženja i motivacije, pozitivni efekti na emocionalnu i socijalnu prilagođenost,...

Cijeli članak

УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ДОГАЂАЈА

Ненад Лалић, Срђан Н. Лалић Олга Тмушић

Спортски догађаји су имали важну улогу у људском животу од древних Олимпијских игара и маратона, па до данас када имамо савремене ОИ, свјетска и континентална првенства. Данашње спортске...

Cijeli članak

СОМАТОТИП АКТИВНИХ И ПАСИВНИХ СТУДЕНАТА

Maриja Mилетић, Јурица Станковић

Циљ рада је утврдити разлике у соматотипу активних и пасивних студената. Метод је сачињавало прикупљање релевантне литературе у периоду од 2000. до 2010. године, табеларни приказ и даље...

Cijeli članak

MORFOLOŠKI I MOTORIČKI STATUS UČENIKA SREDNJE ŠKOLE

Miloš Milić Marko Joksimović

Morfološki status sportiste (učenika) predstavlja njegovu ličnu kartu na bazi koje se može svrstati u određeni konstitucionalni tip, a takođe se dobijaju podaci o njegovoj tjelesnoj visini, masi tijela, BMI pa čak se analiziraju i godine starosti. Morfološke karakteristike predstavljaju najočigledniji prostor u okviru...

Cijeli članak

RAZLIKE U FUNKCIONALNIM SPOSOBNOSTIMA DEČAKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA NAKON PRIMENE POSEBNO PROGRAMIRANOG TRANSFORMACIONO

Nebojša Mitrović, Dalibor Stević

Cilj ovoga istraživanja je bio provera uticaja i efekta posebnog tretmana kinezioloških aktivnosti zasnovanog na taekvondo sportu na funkcionalne sposobnosti dečaka mlađeg školskog uzrast.Na uzorku od 91 ispitanika starosti 11 godina (+/- 6 meseci), podeljenih u tri grupe – eksperimentalnu, prvu kontrolnu i drugu...

Cijeli članak

RAZVOJ AGILNOSTI KOŠARKAŠA

Dušan Nikolić, Miodrag Kocić, Marina Veličković

Savremena vrhunska košarka je dinamična igra. Tu svoju dinamičnost, između ostalog, duguje visokom stepenu razvoja fizičke kondicije svakog pojedinačnog igrača, bez obzira na poziciju na kojoj igra. Stoga se velika pažnja posvećuje fizičkoj pripremi, kako u okviru glavnih, tehničko-taktičkih treninga, tako i na posebnim...

Cijeli članak

EFEKTI PROGRAMIRANE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA RAZVOJ ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA ŠKOLSKE DJECE

Radomir Pržulj, Nataša Branković, Nemanja Bjelica

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 106 učenika od toga 48 dječaka i 58 djevojčica starosti 11 i 12 godina, koji su pohađali šesti razred Osnovne škole „Pale“ Pale. Uzorak je podjeljen na eksperimentalnu (45) i kontrolnu grupu (61). Problem istraživanja se odnosio na utvrđivanje efekata programiranog...

Cijeli članak

RAZLIKE U EKSPLOZIVNOJ SNAZI DONJIH EKSTREMITETA IZMEĐU MLADIH ODBOJKAŠICA RAZLIČITOG UZRASTA

Vladana Ranitović

Pliometrija je savremen metod rada koji dozvoljava pojedincu veći razvoj sile nego što je moguće, koristeći jednostavni trening snage. Eksplozivna snaga izražena kroz eksplozivne skokove je sposobnost neuromuskularnog sistema ispitanika da ispolji naprezanje mišića u najmanjem vremenskom intervalu. Cilj istraživanja je...

Cijeli članak

PROMENE U FUNKCIONALNIM KARAKTERISTIKAMA KADETKINJA RUKOMETAŠICA POD UTICAJEM KONDICIONOG PROGRAMA TRENINGA

Branislav Strajnić, Borislav Cicović

Ovo istraživanje je rađeno sa ciljem da se utvrde promene funkcionalnih karakteristika rukometašica uzrasta 15-16 godina pod uticajem eksperimentalnog programa kondicione pripreme. Uzorak su činile 50 ispitanica koje su imale redovno fizičko vaspitanje u školi kao i 3 treninga nedeljno kondicijskog programa u rukometnim...

Cijeli članak

BICIKLIZAM KAO SPORTSKO-REKREATIVNA AKTIVNOST

Tešanović Gorana, Jovanović Saša

Rekreativne aktivnosti svojim sredstvima, sadržajima i metodama imaju preventivno djelovanje na pojave koje smanjuju radnu sposobnost, narašavaju zdravlje i dovode do pojave lokomotornih disfunkcionalnosti. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (Global recomendations on Physical activity for health, WHO, 2008/2013), tjelesna...

Cijeli članak

PRIMJENA PLIVANJA NA LOGOROVANJU I KAMPOVANJU U PRIRODI

Milomir Trivun, Željko Vukić, Ivica Sabljo

Populacija koja je obuhvaćena istraživanjem u radu imala je po 30 studenata muškog pola koji su praktičnu nastavu Aktivnosti u prirodi imali u stacioniranom kampu na Tjentištu. Uzorak ispitanika jedne grupe činili su studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sport Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji su imali praktičnu...

Cijeli članak

ФУНКЦИОНАЛНЕ СПОСОБНОСТИ И НАПОРИ ДВА РАЗЛИЧИТА МОДЕЛА ХОДА УЗ НАГИБ

Жељко Вукић, Миломир Тривун, Владимир Јаковљевић

У раду се пореде функционалне способности и субјективни осјећај оптерећења током два различита модела хода уз нагиб. У ту сврху је тестирано 28 студената факултета физичког васпитања и...

Cijeli članak