Sadržaj broja

RAZLIKE U REPETITIVNOJ SNAZI I KOORDINACIJI IZMEDU DŽUDISTA I NESPORTISTA

Borislav Cicovic, Dalibor Stevic, Marko Spasojevic

Istraživanje je izvršeno sa ciljem da se utvrde razlike u nekim motorickim varijablama izmedu djecaka džudista i nesportista, uzrasta od 14 do 15 godina. Uzorak od 40 ispitanika bio je podijeljen na dva subuzoraka: uzorak (A) je cinilo 20 džudista i uzorak (B) je cinilo 20 ucenika nesportista, koji pohadaju samo redovnu nastavu...

Cijeli članak

ETIKA VRIJEDNOSTI U SPORTSKOM MENADŽMENTU

Radovan Cokorilo

U ovom radu se raspravlja o vrijednostima kao centralnom integrišucem faktoru licnosti i važnom pojmu u etici sportskog menadžmenta. Integritet i dignitet licnosti pojavljuje se kao neosporna cinjenica u sva tri najvažnija eticka pravca (utilitarizam, deontologija i etika vrline). To su dovoljni razlozi na osnovu kojih možemo zakljuciti da...

Cijeli članak

OPRAVDANOST FINANSIRANJA REKREACIJE U TURIZMU

Jelena Micic, Milomir Trivun

Pojam rekreacija dolazi od latinske rijeci recreo, recreare, pri cemu možemo razlikovati prefiks re koji znaci ,,ponovno“, a creare znaci ,,oblikovati, stvoriti, regenerisati.“ Antropološki smisao ove formulacije daje nam smislenu definiciju koja znaci obnoviti, osposobiti, odmoriti, revitalizovati, regenerisati. Turizam je skup...

Cijeli članak

EFEKTI EKSPLOZIVNE SNAGE VISOKOG INTENZITETA U FUNKCIJI ADAPTIVNIH PROCESA

Danko Pržulj, Borislav Cicovic

Populaciju iz koje je uzet uzorak od 40 ispitanika cine ucenici srednjih škola u Istocnom Sarajevu, muškog pola, starih 16 i 17 godina ± 6 mjeseci. Iz tako definisanog uzorka, formirana su dva subuzoraka: prvi subuzorak od 20 ucenika, usmjerenih za sport, bio je ukljucen pored redovnih casova fizickog vaspitanja i u trenažni proces za...

Cijeli članak

RAZVOJ DINAMICKE SNAGE KOD UCENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Dejan Stojiljkovic, Danica Piršl

Na uzorku od 50 ispitanika muškog pola ucenika osnovnih škola u Nišu, hronološke starosti 12 god izvršeno je istraživanje sa ciljem da se utvrdi uticaj primene kružnog oblika rada u nastavi fizickog vaspitanja sa težnjom da se poboljša eksplozivna i repetativna snaga kod ucenika u redovnoj nastavi. Sem toga cilj je bio i da se utvrde...

Cijeli članak

EFEKTI PRIMJENE FIZICKE AKTIVNOSTI U FIZICKOM VASPITANJU NA REZULTAT U PLIVANJU

Milomir Trivun, Jovica Tošic, Simo Vukovic

Tokom upisa na Fakultet fizickog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istocnom Sarajevu, kandidati, pored ostalih testova polažu i test znanja plivanja koji se odnosi na dionicu od 50 metara. Ocjenjuje se usvojenost znanja i sposobnosti plivanja slobodnim stilom. U cetvrtom i petom semestru druge godine studeni po planu i programu imaju...

Cijeli članak

EFEKTI REKRATIVNOG AEROBIKA NA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI ŽENA

Radomir Zrnic, Saša Jovanovic, Adrijana Lukic-Ljubojevic

Istraživanje je imalo za cilj utvrditi efekte rekreativnog aerobika na funkcionalne sposobnosti žena. Populacija iz koje je izvucen uzorak je populacija sedentarnih žena, hronološke starosti od 35 do 45 godina. Procjena funkcionalne sposobnosti je testirana sa sljedecim varijablama: vitalni kapacitet, frekvencija srca u miru, radni...

Cijeli članak

ZNACAJ TERAPIJE EPIKONDILITISA LAKTA METODOM JONOFOREZE

Slavko Ždrale, Snježana Radanovic, akademik MarkoVukovic

Epicondylitis lateralis cubiti je cesto obolenje koje pogada mnoge profesije medju njima i sportiste (tenisere) po cemu je dobio ime. Mi smo u radu istraživali klinickim pre- gledom i ocjenom rezulta lijecenja jontoforezom sa aparatom DIATECH PLUS i TENS T3 1211. Aplikovan je lijek Dexomen i Lemod. Bilo je u prosjeku 15...

Cijeli članak

IGRA I NJEN ZNACAJ U KOREKTIVNOJ GIMNASTICI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA

Slaviša Maksimovic

Igra je spontana. Slobodno izabrana i prijatna aktivnost koja se zbiva bez ikakve
spoljašnje nužnosti ciji je cilj potvrdivanje individualnih i kolektivnih sposobnosti. Izvršenje
zahtjevaju istrajnost, strpljenje i incijativu pri cemu se formira kontakt licnosti. Igra je potrebna
za zdravlje djeteta i njegov...

Cijeli članak

EFEKTI SPECIFICNE FIZICKE PRIPREME NA RAZVOJ FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI, EKSPLOZIVNE I REPETITIVNE SNAGE KOD MLADIH SMUCA

Marija Miletic, Jurica Stankovic

Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde efekti treninga specificne fizicke pripreme na transformaciju motorickih i funkcionalnih sposbnosti kod mladih smucara. Uzorak ispitanika cinilo je 28 ispitanika, ucenika osnovnih škola (clanovi skijaškog centra "Stara planina" u Knjaževcu), uzrasta 13 i 14 godina. Motoricke sposobnosti bile su...

Cijeli članak

ULOGA PORODICE U ŠKOLSKOM SPORTU

Goran Sokovic

Roditelji imaju prava i dužnosti da se staraju o licnosti, pravima i interesima svoje maloletne dece. Ova prava, odnosno bolje receno dužnosti, nazvane jednim imenom roditeljsko pravo, pripadaju roditeljima, ocu i majci istovremeno i zajednicki. Empirijska istraživanja roditeljskog uticaja na ponašanje dece u sportu potvrdila su da...

Cijeli članak