Sadržaj broja

SAMOPOUZDANJE KAO FAKTOR OPŠTEG STAVA PREMA PROFESIJAMA PSIHOLOGA I LJEKARA

Srđan R. Baralić

U ovom radu je prikazan dio rezultata empirijskog istraživanja kojim smo nastojali da utvrdimo izvore koji utiču na formiranje opšteg stava prema profesijama psihologa i ljekara. Zanimalo nas je da ispitamo da li samopouzdanje i socijalno-iskustvene karakteristike predstavljaju statistički značajne determinante u formiranju...

Cijeli članak

UTICAJ TRENAŽNOG RADA NA RAZVOJ FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI KOD MLADIH SPORTISTA

Ranko Bojanić, Jelena Pejčić, Sreten Marković

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrde razlike u funkcionalnim sposobnostima u eksperimentalnom periodu kod mladih sportista pod uticajem trenažnog rada u dodatnoj nastavi fizičkog vaspitanja. Uzorak ispitanika čine 32 mladih sportista, učenika osnovnih škola u Istočnom Sarajevu, starih 14 godina (± 6 meseci)....

Cijeli članak

RAZVOJ REPETITIVNE SNAGE MLADIH DŽUDISTA POD UTICAJEM PROGRAMIRANE VIŠESTRANE PRIPREME

Borislav Cicović, Dejan Kulundžić

Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje uticaja sredstava tjelesnih vježbi programirne višestrane pripreme na razvoj repetitivne snage džudista, da bi se provjerila usklađenost njihovog razvoja i formirala mogućnost racionalnijih procedura za optimalno planiranje, programiranje i kontrolu trenažnog procesa...

Cijeli članak

KARAKTERISTIKE USPJEŠNOG VOĐE U FUDBALSKOM KLUBU

Dejan Čokorilo

Vođstvo predstavlja jedan od najvažnijih faktora uspješnosti svake organizovane grupe. Obično se određuje i proučava kao interaktivan proces koji utiče na pojedinca i grupu u ostvarivanju definisanih ciljeva. Vođstvo u fudbalskom klubu utiče na usmjeravanje grupe, informisanje, odlučivanje, izgrađivanje međuljudskih...

Cijeli članak

METODE USAVRŠAVANJA TEHNIČKO-TAKTIČKIH ZNANJA SPORTISTA

Senad Čoković, Milan Stamenković, Ranko Bojanić

Autori ističu da je u tehničko-taktičkoj pripremi sportista moguće primenjivati različite metode obuke i treninga. Njihov izbor zavisi od specifičnosti sportske aktivnosti i nivoa antropoloških karkateristika sportista. U skladu sa tim, cilj rada je da se prikaže program učenja i savremene metode usavršavanja...

Cijeli članak

EFIKASNOST USVAJANJA KOŠARKAŠKIH ELEMENATA KOD UČENIKA SA POSEBNIM POTREBAMA

Ida Kabok, Cvijeta Krsmanović

Predmet istraživanja ovog rada je proučavanje morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i situaciono košarkaških motoričkih sposobnosti učenika sa posebnim potrebama, a cilj utvrđivanje njihove povezanosti sa rezultatskom efikasnošću u situaciono-motoričkim košarkaškim...

Cijeli članak

PARAMETRI INDIVIDUALIZACIJE PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA TRENAŽNOG RADA SA SPORTISTIMA

Sreten Marković, Miloš Mitov, Senad Čoković

Uspešnost sportista određena je nivoom i strukturom velikog broja sposobnosti, osobina i znanja. U praksi se koriste pouzdani i valjani merni instrumenti (testovi) za procenu funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. Dijagnostika stanja pripremljenosti sportista jedan je od preduslova za uspešno vođenje procesa treninga....

Cijeli članak

ANALIZA ZAVESLAJA PRSNOG PLIVANJA NA 100 METARA U ATINI 2004. GODINE

Valadan Marković, Goran Pašić, Dejan Kulundžić

Prsna je jedno od najzahtjevnijih za obuku kada je u pitanju sama koordinacija pokreta u odnosu na preostale tehnike plivanja. Da bi uspješni bili u tekmičarskom periodu, plivači se usavršavaju i usko specijalizuju još u pionirskoj ktegoriji. Tokom obuke i usavršavanja prsne tehnike pažnja se usmjerava na...

Cijeli članak

ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ-САВРЕМЕНИ И СЛОЖЕН ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА РАЗВОЈЕМ СПОРТА, РЕКРЕАЦИЈЕ

Мићо Мићић, Ненад Лалић, Милан Лазић

Комплексна обрада теме овог рада и истраживања дајe доприносе разумјевању важности подршке локалне самоуправе, кроз разне пројекте, развоју спорта, игре и рекреације. У контексту тога,...

Cijeli članak

ASIMETRIJA PREDNJEG I ZADNJEG VESLAČA U KANU DVOSJED SLALOMU

Goran Pašić, Milomir Trivun, Gorana Tešanović

Evidentna je različitost u aktivaciji mišićnih grupa prednjeg i zadnjeg veslača, a budući da su gornji ekstremiteti najaktivniji prilikom zaveslaja, javlja se potreba utvrđivanja eventualne asimetrije kao posljedice različitosti morfoloških karakteristika veslača. Istraživanje  je provedeno sa ciljem...

Cijeli članak

RAZLIKE IZMEĐU DJEČAKA I DJEVOJČICA ŠESTIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U NEKIM MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA I MORFOLOŠKIM KARAKT

Danko Pržulj, Dejan Kulundžić

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 60 učenica i učenika petih razreda osnovnih škola u Istočnom Sarajevu, uzrasta 12 godina (± šest mjeseci). Prema polu uzorak je bio podjeljen na dva subuzorka i to: na 30 učenica i 30 učenika šestih razreda. Cilj ovog istraživanja je utvrde razlike...

Cijeli članak