Sadržaj broja

RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA SA REZULTATIMA FLEKSIBILNOSTI KOD DŽUDISTA

Borislav Cicović, Slavko Ždrale

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 94 ispitanika, učenika srednjih škola, uzrasta 15 i 16 godina ± 6 mjeseci, obuhvaćeni trenažnim procesom sa tri časa nedjeljno u džudo klubovima Istočnog Sarajeva. Osnovni cilj istraživanja je bio utvrđivanje statistički značajnih kanoničkih relacija između...

Cijeli članak

MOGUĆNOSTI I EFEKTI PRIMJENE MULTIMEDIJA U NASTAVI

Danijela Cicović

Cilj rаdа je dа istаkne opšte kаrаkteristike modernog dobа i nаpretkа informаcione tehnologije kаo i mogućnosti upotrebe kompjuterа u nаstаvi. Potrebe ljudi, stil životа i rаdno okruženje su se promijenili, što je posljedicа tehnološke revolucije, pа je potrebno promijeniti i nаstаvni proces....

Cijeli članak

LIČNE I PROFESIONALNE KARAKTERISTIKE TRENERA I SVEST O ZNAČAJU PEDAGOŠKE DIMENZIJE NJIHOVOG DELOVANJA

Radovan Čokorilo, Milana Grk, Danijela Cicović

Neophodno je da trener kontinuirano tokom svog rada usavršava svoja znanja u cilju jačanja pedagoških kompetencija, a značajnu ulogu u njegovom pedagoškom razvoju ima menadžment obrazovanja sportske organizacije. Ideja koja deluje kao kohezivna sila između menadžera i zaposlenih jeste učenje kao prirodna...

Cijeli članak

EFIKASNOST PROGRAMA FIZIČKE OBUKE KOD PROFESIONALNIH VOJNIH LICA U GODIŠNJEM OCJENJIVANJU FIZIČKE SPREMNOSTI

Ekrem Hadžić, Bojan Guzina

Cilj istraživanja je bio da se utvrde kvantitativne razlike u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima pod utjecajem programa fizičke obuke u godišnjem ocjenjivanju PVL. Testiranja su vršena na početku (ulazni test tjelesne spremnosti) i nakon šest mjeseci (izlazni test...

Cijeli članak

DISTINKCIJA U BRZINI USVAJANJA ELEMENATA SPORTSKE I RITMIČKE GIMNASTIKE I ELEMENATA PLESA

Saša Jovanović

Načini na koji neka individa uči i usvaja gradivo već su istraživani i klasifikovani. Ipak brzina usvajanja nekog elementa ili dijela gradiva jedna je od pretpostavki usvojenosti gradiva. Naravno treba uzeti u obzir i vremenske limite u vidu ograničenog  broja časova kojima je predviđeno izučavanje, te složenost elemenata...

Cijeli članak

UTICAJ PROGRAMA ZA KOREKCIJU LORDOZE I MOTORIČKIH VJEŽBI DJECE SA TJELESNIM DEFORMITETIMA

Saša Karačić,Dejan Gojković

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi program za korekciju lordoze i bazično motoričkih vježbi djece sa tjelesnim deformitetima kod eksperimentalne grupe ispitanika..Uzorak ispitanika je činio dio populacije učenika osnovnih škola sa posebnim potrebama muškog pola starih 10 godina u Nišu obuhvaćenih programom...

Cijeli članak

ADAPTIVNE PROMENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI POD UTICAJEM PROGRAMA ZA KOREKCIJU KIFOTIČNOG LOŠEG DRŽANJA

Slađan Karaleić, Ivana Andjelković, Vesko Milenković

Osnovni cilj ovog istraživanja bio je da se utvrde promene motoričkih sposobnosti na kraju eksperimentalnog perioda kod eksperimentalne grupe ispitanika obuhvaćenih korekcijom i sanacijom kifotičnog lošeg držanja tela. Uzorak ispitanika činilo je 100 učenika osnovnih škola, muškog pola, uzrasta 10 godina (±...

Cijeli članak

ANALIZA ZAVESLAJA PLIVANJA KRAUL TEHNIKOM

Vladan Markovic Milomir Trivun

U radu je analizirano je pravilno izvođenje tehnike zaveslaja kraul stila.  Analizirane su i slikovito  prikazane faze tokom zaveslaja. Izvršena je biomehanička analiza zaveslaja kraul tehnike i opisan je najracinalniji način izvođenja tehnike uz segmente od kojih ona zavisi. Bitni segmenti od kojih zavisi...

Cijeli članak

MODEL TRENAŽNOG RADA SA ASPEKTA RAZVOJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DJECE RAZREDNE NASTAVE

Danko Pržulj, Milan Jovanović

Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje efekata modela trenažnog rada u eksperimentalnom periodu kod selekcionisanih sportista razredne nastave, uključenih u dodatnoj nastavi u osnovnim školama Istočnog Sarajeva. Realizacijom ovako postavljenog cilja ostvarila bi se mogućnost primjene racionalnijih procedura za optimalno...

Cijeli članak

STATISTIČKA ANALIZA FIZIOLOŠKIH POKAZATELJA OPTEREĆENJA STUDENATA NA PLANINARSKO-PJEŠAČKOJ TURI

Nikola Stojanović, Jasmin Bilalić, Sanjin Hodžić

Ovo istraživanje sprovedeno je sa ciljem da se pomoću frekvencije srca, na osnovu realnih statističkih pokazatelja, prikaže stvarni intenzitet opterećenja studenata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli prilikom organizovanog pješačkog pohoda planinom Konjuh u sklopu terenske nastave za realizaciju...

Cijeli članak

BOL U GRUDIMA KOD SPORTISTA

Slavko Ždrale, Dragana Mandić, Nenad Ždrale

Sportisti se često žale na različite tegobe prilikom sportskog treniga, kod mladih se najčešće radi o simptomima koji imaju benigni značaj, slabost, malaksalost i iscrpljenost kao posledicu dehidratacije, bol u grudnom košu (ima tipičan anginozni bol) kao posledicu muskuloskeletnih povreda tokom treniga (posebno u...

Cijeli članak

SPORTSKO SRCE – RAZLIKOVANJE NORMALNOG OD PATOLOŠKOG NALAZA

Slavko Ždrale, Dragana Mandić, Nenad Ždrale

Sportsko srce predstavlja značajno povećanje veličine i funkcionalne sposobnosti srca kao rezultat adaptibilnog odgovora na intezivni – dugotrajni trening prije svega opšte aerobne sposobnosti. Promjene u organizmu koje izaziva intenzivan trening su velike: funkcionalne i anatomske, i to kako kratkoročne – tokom...

Cijeli članak