Sadržaj broja

PROMJENE MORFOLOŠKIH DIMENZIJA POD UTICAJEM MODELA MOTORIČKIH VEJŽBI KOD KARATISTA

Borislav Cicović, Tijana Šiljegović, Miloslav Marković

U eksperimentu su učestvovali 38 karatista iz Istočnog Sarajeva, uzrasta 18 i 19 godina. Svi ispitanici svoju aktivnost su sprovodili u karate klubovima  i fitnes centru gde su bili obuhvaćeni trenažnim procesom sa tri časa nedjeljno, u toku dva mjeseca, za razvoj snage ruku i grudnog koša. Mjere za procjenu...

Cijeli članak

SPORTSKA RAKREACIJA I EKOLOGIJA U FUNKCIJI ZDRAVLJA ČOVJEKA

Slavko Dragosavljević

Eksplozivni rast brojnosti svjetskog stanovništva, uz permanentno smanjivanje zaliha prirodnih resursa i neprekidno nagomilavanje raznovrsnih polutanata, dramatično upozoravaju na svu svoju ozbiljnost trenutnog stanja životne sredine. Ovi pokazatelji ukazuju na potrebu preispitivanja čovjekovog ponašanja i odnosa prema...

Cijeli članak

SPORTSKA REKREACIJA U NOVONASTALIM USLOVIMA DRUŠTVA U TRANZICIJI

Slavko Dragosavljević

Raspadom bivše države Jugoslavije raspao se i sistem koji je tu državu činio. Nastale su nove države, u granicama bivših Republika koje su u različitim okolnostima  formirale nove države. Sport i sportska rekeacija je imala važno mjesto i ulogu u sistemu bivše države. Novonastale države su svaka na svoj...

Cijeli članak

UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA USPJEŠNO IZVOĐENJE ELEMENATA SPORTSKE GIMNASTIKE NA TLU

Dalibor Fulurija, Igor Tošić

Istraživanje je izvršeno u Istočnom Sarajevu (Mokro i Pale) na uzorku redovnih učenika muškog pola (48 dječaka) uzrasta 12-14 godina ±6 mjeseci. Cilj istraživanja je utvrđivanje uticaja motoričkih sposobnostima učenika osnovnih škola na uspješno izvođenje elemeata sportske gimnastike na tlu. Na...

Cijeli članak

Zagrevanje u odbojci pred utakmicu

Darko Kalajdžić, Slobodan Galešev

Sport, na dostignutom stepenu razvoja, zahteva od sportista da se dobro zagreju, kako pre treninga, tako i neposredno pred takmičenje. Cilj zagrevanja je priprema organizma za predstojeće napore. Obzirom da zagrevanje predhodi svakom treningu i takmičenju, ovom problemu dužni smo da posvetimo posebnu pažnju.

U svetu, među...

Cijeli članak

SISTEMSKI PRISTUP ORGANIZACIJI I DJELOTVORNO VOĐENjE NA PRIMJERU SFK „AKADEMAC-UIS“ BIJELjINA

Nenad Lalić, Mićo Mićić

Osnovni cilj ovog rada je da se predstavi sistemski pristup i djelotvorno vođenje sportske organizacije i da se ukaže na njene najbitnije karakteristike. Nadalje, u cilju što kompleksnije analize, tematika  datog problema je predstavljena na praktičnom primjeru Studentskog fudbalskog kluba „Akademac-UIS“ Bijeljina,...

Cijeli članak

UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH DIMENZIJA NA REZULTATE PLIVAČA PRSNE TEHNIKE

Vladan Marković, Milomir Trivun

Morfološki status sportista značajna je komponenta koja utice na funkcionalne sposobnosti i uslovljava predispozicije organizma za pojedine sportske aktivnosti. Plivači, možda i više od drugih sportista, ekstremno su uslovljeni svojom morfoloskom gradjom u kojoj antropometrijske karakteristike dolaze do posebnog izražaja....

Cijeli članak

RAZVOJ EKSPLOZIVNE SNAGE TIPA SKOČNOSTI KOD UČENIKA SREDNJE ŠKOLE

Dejan Milenković, Slađan Karalejić, Zoran Savić, Vesko Milenković

Uzorak od 60 ispitanika izvučen je iz populacije učenika srednjih škola u Nišu, uzrasta 16 godina, muškog pola, obuhvaćenih redovnom nastavom fizičkog vaspitanja. Uzorak je podeljen na dva subuzorka: 1) Subuzorak od 30 ispitanika koji su na časovima fizičkog vaspitanja, u okviru B glavnog dela časa sprovodili...

Cijeli članak

KVANTITATIVNE ANALIZE RAZLIKE U MOTORIČKOM PROSTORU UČENIKA STARIJEG ŠKOLSKOG UZRASTA

Momčilo Pelemiš, Dragan Martinović, Jovo Rankić

Na uzorku od 255 učenika starih 12,4 godina, podeljenih u dva subuzorka: 136 dečaka i 119 devojčica koji pohađaju osnovne škole u Beogradu, izvršeno je istraživanje u cilju utvrđivanja kvantitativnih razlika u motoričkom prostoru. Za svaki hipotetski motorički faktor primenjen je po jedan motorički test propisan od...

Cijeli članak

RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA SA AEROBNOM SPOSOBNOSTI DECE RAZLIČITOG POLA I UZRASTA

Vladan Pelemiš, Bojan Jovanović, Jovo Rankić

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 200 ispitanika, podeljenih u dva subuzorka i to: 99 dečaka i 101 devojčice III, IV, V i VI razreda osnovne škole, uzrasta 9 i 13 godina iz Beograda. Izmereno je 17 antropometrijskih mera i jedan test za procenu aerobne sposobnosti. Cilj rada bio je utvrditi relacije morfoloških...

Cijeli članak

UTICAJ PROGRAMA MOTORIČKIH VJEŽBI SNAGE NOGU I TRBUHA NA RAZVOJ MORFOLOŠKIH DIMENZIJA

Danko Pržulj, Mitar Vukotić , Miloslav Marković

Uzorak ispitanika čine 45 ispitanika obuhvaćenih trenažnim procesom u Fitnes klubovima Istočnog Sarajeva, uzrasta od 18 do 22 godine, podvrgnutih osmonedeljnom treningu snage nogu i trbuha. Ispitanici nisu selekcionisani ni po kom kriterijumu i ne bave se sportom. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi uticaj  dvomjesečnog...

Cijeli članak