Sadržaj broja

Modelovanje treninga za procjenu preciznosti kod vaterpolista različitog kvalitativnog nivoa

Bojan Guzina, Milomir Trivun, Goran Grahovac

Na uzorku 25 vaterpolista različitog kvalitativnog nivoa, izvršena je procena značaja tehnike i njen uticaj na preciznost šuta u uslovima optimalnog stanja aktuelne muskulature kao i nakon pojave lokalnog zamora. Kvalitet tehnike bacanja lopte u bazenu (valorizovan ekspertskim ocjenama ) identifikovan je kao značajan...

Cijeli članak

Povezanost motoričkih sposobnosti sa situaciono-motoričkim sposobnostima polaznika škole fudbala „Olimp“

Dejan Ćeremidžić, Vladimir Kovačević

Primarni cilj ovog rada je da se utvrdi povezanost  između motoričkih sposobnosti kao prediktorskog seta varijabli sa situaciono-motoričkih sposobnostima, koje se ogledaju u sposobnosti kontrole lopte u uslovima brze promjene pravca kretanja,  kao kriteriske varijable kod polaznika fudbalske škole“ Olimp“ sa...

Cijeli članak

Razlike u efikasnosti napada na odbojkaškim utakmicama vrhunskog nivoa takmičenja

Tamara Karalić, Aleksandra Vujmilović

Vrhunske odbojkaške reprezentacije su sastavljane od najboljih nacionalnih odbojkaša, koji najuspješnije izvode tehničko-taktičke elemente upravo na najvažnijim takmičenjima. Na temelju te činjenice osnovni problem ovog istraživanja jeste uspješnost u realizaciji tehničko-taktičkih elemenata napada:...

Cijeli članak

Uticaj morfoloških, motoričkih i funkcionalnih parametara u procjeni fitnes indexa i maksimalne potrošnje kiseonika

Ratko Pavlović, Vladan Savić, Jovica Tošić

Vrlo čest način procjene stanja fizičkih sposobnosti određene populacije jesu dijagnostički testovi  na bazi kojih dobijamo potrebne informacije kada je u pitanju opšte fizičko stanje definisane populacije. Ove dijagnostičke procjene se obično izvode u laboratoriju (direktne), međutim, pouzdani podaci koji su dostupni...

Cijeli članak

Kanoničke relacije morfoloških dimenzija i Fleksibilnosti selekcionisanih učen ika za sport

Danko Pržulj, Nikola Ilić

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 104 učenika osnovnih škola, uzrasta 11 godina ± 6 mjeseci, selekcionisanih za sport u Istočnom Sarajevu. Cilj istraživanja je bio da se utvrde kanoničke relacije morfoloških dimenzija, i testova za procjenu fleksibilnosti, kod ispitanika. Problem istraživanja je bio da se...

Cijeli članak