Sadržaj broja

Kanoničke relacije morfoloških karakteristika i uspjeha u repetitivnoj i eksplozivnoj snazi kod mladih karatista

Borislav Cicović, Ognjen Prica

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 70 ispitanika, učenika osnovnih  škola, uzrasta 10 i 11 godina ± 6 mjeseci, obuhvaćenih redovnom nastavom fizičkog vaspitanja i trenažnim procesom u karate klubovima u Istočnom Sarajevu. Problem istraživanja bio je da se ispitaju statistički značajne relacije između...

Cijeli članak

Struktura motoričkog prostora učenika

Ratko Pavlović, Jovica Tošić, Zoran Radinović, Mićo Kovačević

U novije vrijeme populacija učenika je sve više predmet izučavanja niza podsistema u kojima podsistem motoričkih sposobnosti zauzima značajno mjesto, posebno kada je u pitanju struktura motoričkog prostora. U različitim uzrasnim periodima bilježimo i značajne promjene u motoričkim sposobnostima. Na bazi njihove strukture mi...

Cijeli članak

Uticaj motoričkog prostora na eksplozivnu snage donjih ekstremiteta dečaka

Vladan Pelemiš, Momčilo Pelemiš, Dejana Lalić, Ognjen Prica

Na uzorku od 70 učenika sedmog razreda muškog pola iz Beograda koji pohađaju osnovnu školu Marija Bursać izvršeno je istraživanje u cilju procene uticaja motoričkog prostora na hipotetski motorički faktor za procenu eksplozivne snage donjih ekstremiteta. Primenom Linearne regresione analize utvrđen je statistički...

Cijeli članak

Efekti modela trenažnog rada za razvoj brzinske snage kod sportista

Danko Pržulj

Na uzorku od 42 ispitanika, mladih sportista, starih između 14 i 15 godina, primenjeno je 12 testova za procenu motoričkih sposobnosti. Cilj istraživanja je bio da se utvrde efekti modela trenažnog rada za razvoj brzinske snage kod sportista. Rezultati kanoničke diskriminativne analize su pokazali da su primenjena sredstva telesnih...

Cijeli članak

Efekti modela trenažnog rada za razvoj funkcionalnih sposobnosti sportista

Danko Pržulj, Nikola Ilić

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrde efekti modela trenažnog rada za razvoj funkcionalnih sposobnosti sportista. Na uzorku od 30 mladih sportista primenjeno je šest testova za procenu funkcionalnih sposobnosti. Primenom multivarijantne analize varijanse utvrđena je statistička značajnost (P — level 0.014) na...

Cijeli članak

Razlike u situacionoj efikasnosti između timova Adriatic Basketball lige i Evro lige u sezoni 2012

Dejan Ćeremidžić, Tatjana Ćeremidžić

Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja razlika između ekipa ABA i EVRO lige u sezoni 20011/2012, u osam standardnih pokazatelja situacione efikasnosti u košarkaškoj igri. Multi- varijantnom analizom varijanse i studentovim T-testom  dobijeni su rezultati koji ukazuju na razliku između ekipa ABA I EVRO lige....

Cijeli članak

Uloga nastavnika u prevenciji agresivnog ponašanja učenika

Radovan Čokorilo, Danijela Cicović

Agresivno ponašanje učenika naših osnovnih i srednjih škola u neprestanom je porastu. Bilo da se radi o verbalnoj ili neverbalnoj agresiji, posljedice takvog ponašanja mogu biti neprijatne i za one koji su izloženi agresiji kao i za one koji čine agresiju. Izloženost agresivnom ponašanju...

Cijeli članak

Aerobic Cycling kao dodatni sadržaj u kondicionoj pripremi plivača

Goran Grahovac, Saša Jovanović

Razvojem sporta i sve veće svijesti ljudi o zdravom životu i potrebe za fizičkim vježbanjem u svijetu, razvijeni su: fitnes centri, wellness centri, aerobik centri. U njima su razvijeni  različiti programi. Time se javila potreba za programom gdje će biciklisti i ostali sportisti moći odraditi svoj trening i zadržati kondiciju u...

Cijeli članak

Analiza plivanja 100 metara slobodno na Olimpijskim igrama u periodu 1992-2008. godine

Vladan Marković, Milomir Trivun

U karijeri svakog sportiste Olimpijske igre predstavljaju najznačajnije takmičenje. Skoro svaka trka na ovom najvećem svjetskom takmičenju analizira se do u detalje, a rezultati istraživanja se koriste za poboljšanje sportskih dostignuća, pa tako i u plivanju. Plivanje na 100 metara slobodno jedno je od najuzbudljivijih koje...

Cijeli članak

Učestalost deformiteta kičmenog stuba kod djece drugog i trećeg razreda osnovnih škola

Dejan Gojković, Dalibor Fulurija

Problem fizičkih аktivnosti djece mlаđeg školskog uzrаstа, sа osnovnim zаdаcimа istrаživаnjа je konstrukcijа kineziterаpijskih аplаktivno аdekvаtnih progrаmа prevencije i otklаnjаnjа mаnifestnih posturаlnih poremećаjа kičmenog stubа, optimаlnih ontogenetski nivo...

Cijeli članak

Osnovni pojmovi fizičke kulture

Ljubo Milićević

Radi uspješnijeg razvijanja teorije i prakse fizičke kulture, odnosno uspješnijeg stručnog pristupa u ovoj oblasti ljudske djelatnosti, nije dovoljno samo odrediti stručne termine, izraze, već je potrebno, prije svega, tačno odrediti i odgovarajuće pojmove. Svaki oblik ljudske djelatnosti ima svoj jezik. Razlika između...

Cijeli članak