Sadržaj broja

Odnosi u eksplozivnoj snazi između mladih karatista i nesportista

Borislav Cicović, Danko Pržulj

Cilj istraživanja je da se na uzorku od 44 ispitanika (22 karatista i 22 nesportista), starosti 13 i 14 godina, izvrši procjena eksplozivne snage, a zatim da se, primjenom statističke metode multivarijantne i univarijantne analize varijanse (MANOVA/ANOVA), u varijablama skok udalj iz mjesta (MSDM, skok uvis iz mjesta (MSVIS) i...

Cijeli članak

Promjene repetitivne snage pod uticajem trenažnog rada

Danko Pržulj, Borislav Cicović

Cilj istraživanja je da se na uzorku od 44 ispitanika (22 karatista i 22 nesportista), starosti 13 i 14 godina, izvrši procjena eksplozivne snage, a zatim da se, primjenom statističke metode multivarijantne i univarijantne analize varijanse (MANOVA/ANOVA), u varijablama skok udalj iz mjesta (MSDM, skok uvis iz mjesta (MSVIS) i...

Cijeli članak

Razvoj snage kružnim oblikom rada kod učenika osnovnih škola

Dejan Milenković, Momčilo Pelemiš, Vladimir Veličković, Milan Stamenković

Uzorak od 60 ispitanika izvučen je iz populacije učenika osnovnih škola u Nišu, uzrasta 12 i 13 godina ±6 meseci, muškog pola, obuhvaćenih redovnom nastavom fizičkog vaspitanja. Uzorak je podeljen na: 1. Subuzorak od 30 ispitanika-program za razvoj snage kružnim oblikom radau trajanju od šest nedelja...

Cijeli članak

Razlike u funkcionalnim sposobnostima plivača i nesportista

Predrag Jovanović, Dragan Stanković, Tomislav Okičić, Marko Aleksandrović

Na uzorku 80 ispitanika muškog pola,uzrasta 12-14 godina od kojih 40 sportista plivača iz plivačkih klubova i 40 nesportista primenjeni su testovi za procenu funkionalnih sposobnosti ispitanika: Apsolutna vrednost maksimalne potrošnje kiseonika(l/min)...(FO2AP), Relativna vrednost maksimalne potrošnje kiseonika...

Cijeli članak

Razlike u nivou motoričkih sposobnosti učenika i učenica mlađeg školskog doba

Maja Batez, Branko Krsmanović, Goran Dmitrić, Milan Pantović

Na uzorku od 210 učenika iz Novod Sada, (93 dečaka, 117 devojčica) uzrasta 10,4 godine, vršeno je istraživanje sa ciljem utvrđivanja razlika u nivou motoričkih sposobnosti između dečaka i devojčica u ispitivanom razvojnom dobu. Testirano je 11 motoričkih varijabli (Metikoš, 1989). Najpre su utvrđeni osnovni...

Cijeli članak

Kvalitativne promjene strukture motoričkog prostora kod učenica uzrasta 16-18 godina pod uticajem primjenjenih kineziolo

Grujo Bjeković, Izudin Tanović, Gorjan Vuksanović

Koliki će uticaj programski sadržaji nastave fizičkog vaspitanja imati na motoričke sposobnosti, ovisi o organizaciji nastave, metodama koje se primjenjuju, sadržaju, voljnom momentu učesnika u nastavi kao i postojećim materijalnim uslovima. Pravilan izbor sadržaja vježbanja (kinezioloških operatora), prvi je u nizu uslova o...

Cijeli članak

Uticaj morfoloških karakteristika na rezultate sprinterske brzine kod učenica srednjih škola

Nataša Branković, Sandra Milanović, Miroslav Živković, Vladan Pelemiš

Na uzorku od 54 učenica drugog i trećeg razreda Srednje trgovinske škole u Nišu bio je istraživan uticaj morfoloških karakteristika na rezultate sprinterske brzine na 50 metara visokim startom. Primenom regresione analize na multivarijntnom nivou utvrđen je satistički značajan uticaj sistema morfoloških...

Cijeli članak

Analiza tehnike bacanja kugle na sp-u u berlinu 2009

Ratko Pavlović

Atletska bacanja su složena kretanja aciklično-cikličnog tipa i obuhvataju bacanje diska, koplja, kugle i kladiva. Ono što je zajedničko za sve navedene disipline jeste njihova četverodijelna struktura izvođenja koja sadrži sledeće faze: pripremna faza, faza startnog i prestižućeg ubrzanja, faza maksimalnog naprezanja i faza...

Cijeli članak

Posturalni poremećaji na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni kod školske dece

Branislav Dragić, Dušan Midić, Mladen Midić

Na reprezentativnom uzorku od 1309 ispitanika (44,7%), hronološke starosti 7 do 14 godina, učenika šest osnovnih škola Vršca sprovedeno je istraživanje posturalnih poremećaja na kčmenom stubu u sagitalnoj ravni sa ciljem utvrdjivanja učestalosti pojava kifotičnog, lordotičnog i kifo-lordotičnog...

Cijeli članak

Rehabilitacija dece sa autizmom kroz plivanje

Bojana Milićević-Marinković, Marjan Marinković, Mladen Živković, Dobrica Živković

Predmet ovog istraživanja jeste rehabilitacija dece sa autizmom kroz plivanje, dok je cilj bio da se utvrde efekti tromesečne obuke plivanja. U toku tromesečnog eksperimenta sa autističnim detetom došlo se do pozitivnog efekta,tj dete je naučilo da pliva.Utvrđen je efekat obuke plivanja od najosnovnijih elemenata pa do...

Cijeli članak

Efekti programiranog treninga na povećanje brzine frekvencije pokreta kod studenata

Tijana Šiljegović

Osnovni cilj istraživanja bio je da se utvrdi uticaj programirane nastave u vremenskom periodu od 3 mjeseca (36 časova) na povećanju brzine frekvencije pokreta. Primjenjena su 3 motorička testa za procjenu nivoa brzine frekvencije pokreta. Uzorak od 43 ispitanika činili su studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u...

Cijeli članak

Karakteristike dece sa down sindromom

Bojana Milićević-Marinković, Marjan Marinković, Mladen Živković, Dobrica Živković

Predmet teorijskog rada su deca sa Down sindromom.Problem rada su efekti sportsko-rekreativnih aktivnosti na socijalizaciju, integraciju i rehabilitaciju osoba sa Down sindromom. Savremeni pristup sagledavanja osoba sa posebnim potrebama nameće nam težišni zadatak koji se ogleda u proučavanju mogućnosti socijalizacije, integracije...

Cijeli članak

Efekti treninga sile i snage na kardiovaskularnu izdržljivost džudista

Štefan Cuk, Milovan Bratić, Borislav Cicović, Danko Pržulj

Cilj istraživanja bio je utvrđivanje efekata sile i snage na kardiovaskularnu izdržljivost selekcionisanih mladih džudista. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 30 mladih, visoko selekcionisanih džudista, članova šireg spiska kadetske i juniorske reprezentacije Srbije, starosne dobi od 14 do 18 godina. Primenjeni su...

Cijeli članak