Početna Brojevi Godina 2020. Broj 1

Godina 2020. Broj 1

EFEKTI KREATIN MONOHIDRATA NA SNAGU I TJELESNU KOMPOZICIJU

Bojan Bjelica, Nikola Aksović, Radica Alempijević, Milan Zelenović, Ivan Dragović
ANALIZA STANJA UHRANJENOSTI UČENIKAOSNOVNE ŠKOLE U CRNOJ GORI

Novica Gardašević, Milan Anđelić, Marko Joksimović, Farruh Ahmedov
INTERVALNI TRENINZI VISOKOG INTENZITETA ŠKOLSKE DECE

Ilma Čaprić, Mila Manić, Dušan Đorđević, Armin Zećirović, Adem Mavrić, Raid Mekić, Samir Hačković
DEFORMITETI KOLENA KOD FUDBALERA-META ANALIZA

Joksimović Marko, Lilić Ana, Gardašević Novica, Goranović Kosta
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE TRENINGA U NATJECATELJSKOM PERIODU U ŽENSKOM NOGOMETU

Luka Androja, Veronika Terzić, Visoka školaAspira, Split, Hrvatska
INTERNA I EKSTERNA VALIDNOST MERENJA OBIMA KRETANJA VRHUNSKIH FUDBALERA TOKOM UTAKMICE MERENA PRIMENOM SOFTVERSKOG SISTEMA TRACKING MOTION BIOIRC

Radivoje Radaković, Milivoj Dopsaj, Nenad Filipović
FMS SKRINING KAO REVOLUCIONARNO –REHABILITACIONI MERNI INSTRUMENT U SPORTU I REKREACIJI

Armin Zećirović, Dragama Rodić, Ilma Čaprić, Mila Manić, Konstantinos Stratakis, Adem Mavrić, Samir Hačković, Raid Mekić
Podijeli: