Godina 2020. Broj 1

EFEKTI KREATIN MONOHIDRATA NA SNAGU I TJELESNU KOMPOZICIJU

Bojan Bjelica, Nikola Aksović, Radica Alempijević, Milan Zelenović, Ivan Dragović


ANALIZA STANJA UHRANJENOSTI UČENIKAOSNOVNE ŠKOLE U CRNOJ GORI

Novica Gardašević, Milan Anđelić, Marko Joksimović, Farruh Ahmedov


INTERVALNI TRENINZI VISOKOG INTENZITETA ŠKOLSKE DECE

Ilma Čaprić, Mila Manić, Dušan Đorđević, Armin Zećirović, Adem Mavrić, Raid Mekić, Samir Hačković


DEFORMITETI KOLENA KOD FUDBALERA-META ANALIZA

Joksimović Marko, Lilić Ana, Gardašević Novica, Goranović Kosta


PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE TRENINGA U NATJECATELJSKOM PERIODU U ŽENSKOM NOGOMETU

Luka Androja, Veronika Terzić, Visoka školaAspira, Split, Hrvatska


INTERNA I EKSTERNA VALIDNOST MERENJA OBIMA KRETANJA VRHUNSKIH FUDBALERA TOKOM UTAKMICE MERENA PRIMENOM SOFTVERSKOG SISTEMA TRACKING MOTION BIOIRC

Radivoje Radaković, Milivoj Dopsaj, Nenad Filipović


FMS SKRINING KAO REVOLUCIONARNO –REHABILITACIONI MERNI INSTRUMENT U SPORTU I REKREACIJI

Armin Zećirović, Dragama Rodić, Ilma Čaprić, Mila Manić, Konstantinos Stratakis, Adem Mavrić, Samir Hačković, Raid Mekić


Godina 2019. Broj 1

RAZLIKE U SITUACIONOJ USPJEŠNOSTI IZMEĐU KOŠARKAŠA ABA LIGEU SEZONI 2018/19

Novica Gardašević, Dejan Ćeremidžić, Aleksandar Vujković
KREATIN KAO DODATAK U ISHRANI I EFEKTI NA PLIVANJE

Goran Grahovac, Bojan Guzina, Goran Pašić
UTICAJ VJEŽBANJA NA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Bojan Guzina, Miroslav Marković
EFEKTI MODELA VJEŽBI KONDICIONE PRIPREME NA FLEKSIBILNOST MLADIH SPORTISTA

Miloslav Marković, Jelena Arnautović, Sanja Gligorić
UTICAJ PROGRAMA VJEŽBI SNAGE I RAVNOTEŽE U TRAJANJU OD 12 SEDMICA NA FUNKCIONALNI FITNES MUŠKARACA STARIJIH OD 65 GODINA

Ilija Stijepić
ODNOS POKAZATELJASITUACIONE EFIKASNOSTIU ZAVISNOSTI OD ISHODAVATERPOLO UTAKMICE

Milomir Trivun, Novica Gardašević, Janjić Boris
Godina 2018. broj 2

POVEZANOST MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA SITUACIONO-MOTORIČKOM SPOSOBNOSTIMA MLADIH FUDBALERA

Dejan Ćeremidžić
PARAMETRI SITUACIONOG POSTIGNUĆA KAO POKAZATELJI ŠUTERSKEEFIKASNOSTI U KOŠARCI

Novica Gardašević, Dejan Ćeremidžić, Miloslav Marković
STAVOVI I MIŠLJENJE UČENIKA SREDNJE ŠKOLE O PLIVANJU

Semir Hadžifejizović
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE KAO PREDIKTORI SITUACIONE USPJEŠNOSTI U VATERPOLU

Boris Janjić, Novica Gardašević, Milomir Trivun
RELACIJE PROCJENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENINGMETODOMI USPJEHA IZVOĐENJA ELEMENATA NA PARTERU I PRESKOKU

Saša Jovanović, Adriana Ljubojević, Violeta Novaković
REZULTATSKA USPJEŠNOST U PLIVANJU NA 400 SLOBODNO U ZAVISNOSTI OD PROLAZNIH VREMENA PO DIONICAMA

Milomir Trivun, Željko Panić, Zsolt Németh
RELACIJE MOTORIČKIHSPOSOBNOSTI I USPJEHA IZVOĐENJA SPECIFIČNIH TEHNIČKIH ELEMENATAU RUKOMETU

Goran Žakula, Saša Jovanović