Sadržaj novog broja

PROGRAM OBUKE SKIJANJA SKI ŠKOLE VUČKO

Dejan Ćeremidžić

Cilj ovog rada je bio da se predstavi program obuke skijanja ski škole “Vučko” sa posebnim osvrtom na tipične greške koje se pojavljuju u obuci tehnike skijanja i vježbe kojim je najlakše izvršiti korekcije istih. Sekundarni cilj je bio da se utvrdi uticaj navedenog programa rada na skijašku...

Cijeli članak

VALJANOST TESTOVA SPECIFIČNIH VJEŠTINA U FUDBALU I NJIHOVA PRIMJENA U EVALUACIJI I KONTROLI TRENINGA

Slavko Dragosavljević1, Željko Sekulić2, Nikola Ilić3,4

Cilj ovog istraživanja je bilo utvrđivanje valjanosti testova specifičnih vještina u fudbalu. Uzorak je bio sastavljen od 80 fudbalera muškog pola uzrasta 13-16 godina (M=15,1 god; s=1,1; raspon=3,83; min=13; max=16,83). Određena je valjanost 12 testova fudbalskih vještina iz SoccerTutor Skill Tester baterije...

Cijeli članak

UTICAJ KVALITATIVNOG IZVOĐENJA VATERPOLO ŠKARA NA JAČINU IZBAČAJA LOPTE U USLOVIMA NARUŠENE HOMEOSTAZE

1Bojan Guzina, 1Goran Grahovac, 2Milomir Trivun

Na uzorku od 25 vaterpolista različitog kvalitativnog nivoa izvršena je procjena značaja kvaliteta „škara“ na jačinu bacanja vaterpolo lopte u uslovima optimalnog stanja aktuelne muskulature, kao i nakon pojave lokalnog zamora te procjena maksimalne sile ispitanika ostvarene prilikom simulacije suta primjenom...

Cijeli članak

СПОРТ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ - НАСЕЉЕ И СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ

Duško Kuzović

Локација спортског објекта мора да задовољи велики број урбанистичких захтева. Како би се планирала изградња или управљање спортским објектом, неопходно је познавати његове...

Cijeli članak

UTICAJ EKSPERIMENTALNOG PROGRAMA VJEŽBANJA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE UČENIKA

1Miloslav Marković, 2Rajko Milić, 2Samir Tabaković

Populaciju iz koje je uzorak izveden čine učenici prvog i drugog razreda srednjih škola u Kruševcu, muškog pola, starih 15 i 16 godina. Ukupan uzorak od 112 ispitanika je podeljen je na dva subuzorka: Prvi subuzorak od 56 ispitanika obuhvaćen redovnom nastavom fizičkog vaspitanja i trenažnim radom tri puta nedeljno...

Cijeli članak

PROMENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA 11 I 12 GODINA NAKON PRIMENE SADRŽAJA GIMNASTIKE-AKROBATIKE

2Dušan Mićović 1Dalibor Fulurija 1Tatjana Ćeremidžić,

Populaciju iz koje je uzorak izveden čine učenici osnovnih škola u Kosovskoj Mitrovici, muškog pola, starih 11 i 12 godina. Ukupan uzorak od 104 ispitanika bio je podeljen na dva subuzorka. Prvi subuzorak su 52 ispitanika obuhvaćeni redovnom nastavom fizičkog vaspitanja, dva puta sedmično, i trenažnim radom, tri puta...

Cijeli članak

EFEKTI VEŽBANJA PO MODELU ŠKOLICE SPORTA PEDAGOŠKOG FAKULTETA NA PROMENE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA KOD DECE

1Nebojša Mitrović 2Dalibor Stević

Predškolski uzrast odlikuje intezivan razvoj motoričkih sposobnosti, gde je prvo akcenat na brzini i koordinaciji dok se izdržljivost, snaga, preciznost, fleksibilnost i ravnoteža nešto kasnije razvijaju. Uzorak ispitanika obuhvatio je 80 ispitanika uzrasta od 5 do 6 godina (+/- 6 meseci), koji su polno bili ravnomerno...

Cijeli članak

ПРЕФЕРЕНЦИЈЕ ДЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА ПРЕМА ЛОГОРОВАЊУ

Рајковић Жељко1, Милетић Владимир1, Бранковић Драган2

Млађи школски узраст прате бурне промене, негативне појаве, са израженим негативним последицама које могу довести и до трајних деформација. Логоровање представља значајну могућност за...

Cijeli članak

STAVOVI ISPITANIKA NA USPJEH POJEDINCA I EKIPE DŽUDO KLUBA ROMANIJA PALE

Marko Šehovac

Pored teorijskog dijela od uvoda istorijskog razvoja, obrađena je i anketnim upitnikom sastavljenim od pitanja sa mogućnosti odgovora: 1. potpuno se ne slažem, 2. djelimično se ne slažem, 3.nemam stav –nisam siguran, 4. djelimično se slažem, 5. potpuno se slažem. Upitnik je baziran na korišćenju Likertove skale i...

Cijeli članak

МОГУЋНОСТ ИСПИТИВАЊА ОРИЈЕНТАЦИЈА ПРОВОЂЕЊА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА СТУДЕНАТА

Далиборка Шкипина1; Наташа Костић2

Предмет овог истраживања се односи на провођење слободног времена студената Филозофског факултета (Студијски програм за психологију и Студијски програм за педагогију) и студената...

Cijeli članak